Kurs: Ekonomi och finans

Kurs: Företagsförsäkring

 • Entreprenadjuridik

  2019-03-18

  Om de olika entreprenadavtalen och hur entreprenadjuridik fungerar.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 18-19 mars 2019

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2019-05-13

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: City life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 13-15 + 21-24 maj 2019

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  Kursen lär dig den praktiska hanteringen av skador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter kursen ska du kunna tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

  Läs mer

 • Förmedlarrollen

  Kursen är en ren onlinelearning utbildning och behandlar lagstiftning som berör försäkringsförmedlare. I första hand lagen om försäkringsförmedling, avtalsrätt, mellanmansrätt och fullmaktslära. Etik inom förmedlaryrket och Finansinspektionens roll och funktion på området behandlas också. Kurslitteratur ingår. Kursen avslutas med en kunskapstest. OBS! Kontinuerlig antagning och kontinuerlig start Pris: 3 400 SEK, exklusive moms

  Läs mer

 • Juridik-sakförsäkring

  2019-01-28

  Juridik Sakförsäkring ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 28-29 januari + 11-12 februari 2019

  Läs mer

 • Redovisning och finansiell analys

  2019-03-11

  Denna kurs lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 11-13 mars 2019

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2019-02-20

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 20-22 februari 2019

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2019-04-01

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 1-3 april 2019

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2019-06-12

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: City Life Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 12-13 juni 2019

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

 • Diplomerad livförsäkringsrådgivare, grundutbildning (A)

  2019-02-04

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Stockholm

  Tid: 2019-02-04

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och tjänstepension

  2019-04-08

  Omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet

  Ort: Stockholm

  Tid: 2019-04-08

  Läs mer

 • Juridik och beskattning (B)

  2019-02-05

  Denna utbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet – en stor konkurrensfördel i arbetet för långa, fruktsamma kundrelationer.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2019-02-05

  Läs mer

 • Medicinsk orientering

  2019-11-04

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta kursen för dig.

  Ort: Stockholm

  Tid: 4-6 november + 25-27 november

  Läs mer

 • Riskbedömning

  2019-05-06

  Denna kurs ger dig ett nödvändigt helhetsgrepp, en djupare förståelse och en metod för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund.

  Ort: Stockholm

  Tid: 6-7 maj 2019

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring (B)

  2019-03-05

  Denna kurs ingår som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2019-03-05

  Läs mer

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Läs mer

 • Kundkommunikation

  2019-04-08

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 8-10 april 2019

  Läs mer

 • Trafikskadereglering

  2019-05-27

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 27-29 maj 2019

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

 • Akutskadereglering

  En praktiskt inriktad basutbildning som ger dig rätt kunskaper och användbara verktyg till en aktiv och kostnadseffektiv skadereglering

  Läs mer

 • Invaliditetsskadereglering

  2019-09-11

  Invaliditetsskadereglering är en praktiskt inriktad utbildning som säkerställer en ny nivå på dina kunskaper i arbetet med personskador. Den innehåller flera olika moment som bidrar till en aktiv skadereglering. Utbildningen är också ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare.

  Ort: Stockholm

  Tid: 11-13 september + 24-26 september

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter, Steg 1 Grund

  2019-05-23

  Utbildning och kunskapstest för skadereglerare

  Ort: Stockholm

  Tid: 23-24 maj 2019

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning – Fördjupning med certifiering

  2019-01-28

  För deltagare som tidigare deltagit i Tjänstemannabedömning – Grunder och som arbetat med egna bedömningar under cirka ett år och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en kortare repetition av anatomi och tabellverk går vi in på fördjupande anatomi och bedömningar av mer komplicerande ärenden. Vi arbetar både i grupp […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-29 januari 2019

  Läs mer

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

annmari_hakansta_exedsse_2017

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se