Kurs: Ekonomi och finans

 • Företagsekonomi för dig i försäkringsbranschen

  Lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag och även specifikt försäkringsföretag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Läs mer

 • Försäkringsföretagets ekonomi

  Denna utbildning ger dig en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

  Läs mer

Kurs: Företagsförsäkring

 • Företagsförsäkring

  2021-05-03

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 3-5 maj + 7-10 junui

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2021-02-01

  Kursen lär dig den praktiska hanteringen av skador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter kursen ska du kunna tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

  Ort: Utbildningen genomförs online våren 2021

  Tid: 1-4 februari 2021

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring – Live Online omgång

  2021-01-25

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även på plats i klassrum vid andra tillfällen.

  Tid: 25-26 jan och 8-9 feb

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2021-02-15

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Tid: 2021-02-15--17

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2021-04-19

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 21-04-19--21

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2021-01-27

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 7-8 december

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

 • Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering

  Onlineutbildning speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och tjänstepension

  2021-01-26

  Omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-4e och 18-19 november 2020

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring – – LIVE ONLINE OMGÅNG

  2021-02-08

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även med fysiska klassrumsträffar vid andra tillfällen.

  Tid: 2021-02-08 + 03-08

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  2021-10-12

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Ort: Stockholm

  Tid: 13 oktober

  Läs mer

 • Juridik och beskattning (B) – LIVE ONLINE OMGÅNG

  2021-02-09

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet – en stor konkurrensfördel i arbetet för långa, fruktsamma kundrelationer.

  Ort: LIVE ONLINE OMGÅNG Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även med de lärarledda delarna i fysiskaklassrum vid andra tillfällen.

  Tid: 21-02-09--10

  Läs mer

 • Medicinsk orientering

  2021-11-03

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta kursen för dig.

  Ort: Stockholm

  Tid: 3 + 3 dagar i november

  Läs mer

 • Riskbedömning

  2021-10-13

  Denna kurs ger dig ett nödvändigt helhetsgrepp, en djupare förståelse och en metod för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund.

  Ort: Centrala Stockholm

  Tid: 15-16 oktober 2020

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring (B) – LIVE ONLINE OMGÅNG

  2021-03-09

  Denna kurs ingår som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Ort: Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även med de lärarledda momenten i fysiska klassrum vid andra tillfällen.

  Tid: Start 21-03-09

  Läs mer

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2021-01-19

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även på plats i klassrum vid andra tillfällen.

  Tid: 19-20 januari 2021

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online omgång

  2021-04-12

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live Onlineutbildning. Denna utbildning ges även på plats i klassrum vid andra tillfällen.

  Tid: 12-14 april 2021

  Läs mer

 • Skaderegleringsmetodik

  2021-03-22

  Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 22-23 mars 2021

  Läs mer

 • Trafikskadereglering

  2021-05-17

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 17-18 maj 2021

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se