Kurs: Ekonomi och finans

 • Företagsekonomi för dig i försäkringsbranschen

  2023-10-30

  Lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag och även specifikt försäkringsföretag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Ort: Online

  Tid: Ca totalt ca 12 timmar som genomförs under 4 veckor

  Läs mer

 • Försäkringsföretagets ekonomi

  Denna utbildning ger dig en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

  Läs mer

Kurs: Företagsförsäkring

 • Företagsförsäkring

  2023-11-06

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 6-8 nov och 21-24 nov (tenta 1 dec)

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2023-11-27

  Lär dig de grundläggande principerna för företagsskaderegler och hur du ska tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom egendomsskada, ansvarsskada och avbrottsskada.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2023-08-24

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt 4 dagar lärarledd undervisning (24-25/8 samt 5-6/9)

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2023-10-16

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2023-10-05

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: online + live online

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2023-06-01

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2 dagar i juni (inkluderande sammanfattande sluttentamen för diplomutbildning)

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

 • Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering

  Onlineutbildning speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och individuell tjänstepension

  2024-05-13

  Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa och omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet för att bli en uppskattad företagsrådgivare. Utbildningen innefattar bland annat individuell tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, pensionsutfästelse, avdragsrätt, etc. samt även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

  Ort: Online + Stockholm

  Tid: Ca en halv dags förstudier + tre lärarledda dagar

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring

  2023-10-11

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Live online

  Tid: oktober -mars

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Läs mer

 • Juridik och beskattning B (fördjupningskurs)

  2023-10-24

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet – den ger goda kunskaper inom FAL, familjerätt och beskattning kopplat till livförsäkringsområdet.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt 2 dagar lärarledd tid under oktober, utöver det ca fyra dagar för självstudier online och via litteratur

  Läs mer

 • Medicinsk riskbedömning

  2023-12-05

  Denna kurs ger dig ett nödvändigt helhetsgrepp, en djupare förståelse och en metod för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund.

  Ort: Online

  Tid: Två dagar december 2023

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring B (fördjupningskurs)

  2024-03-19

  Denna fristående kurs ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Ort: Live online

  Tid: Total studietid ca 7 dagar över ca 6 veckor (självstudier + 4 lärarledda halvdagar i sluten av mars)

  Läs mer

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2024-04-15

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 15-16 april 2024

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online

  2024-03-20

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live online

  Tid: 2 lärarledda dagar i slutet av mars

  Läs mer

 • Skaderegleringsmetodik – Live Online

  2024-10-23

  Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga […]

  Ort: Live Online

  Tid: 23-24 oktober 2024

  Läs mer

 • Trafikskadereglering – Live Online omgång

  2024-11-28

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 28-29 november 2024

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

 • Medicinsk orientering

  2024-01-24

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta kursen för dig.

  Ort: Stockholm + live online

  Tid: 3 + 3 dagar jan/feb 2024

  Läs mer

 • Personskadereglering

  2024-04-29

  Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid personskadereglering på skadeståndsrättslig grund. Utbildningen innefattar föreläsning och praktiska övningar som ger kunskap i hur aktiv personskadereglering ska bedrivas inom samtliga ersättningsslag inklusive invaliditetsnivån. Utbildningen omfattar metodik, process och praktisk reglering inom huvudområdena: Skaderegleringsprocessen, Kostnader, Medicinsk bedömning, Inkomstförluster, Socialförsäkring och Personskadejuridik. Utbildningen […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 29-30 april (online) + 16-17 maj (sal i Stockholm) + 30-31 maj (sal i Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter – med Certifiering

  2024-01-31

  Grunden för att du som skadereglerare ska kunna utföra egna medicinska bedömningar. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 31 januari-1 februari (online) + 20-21 november (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning – Fördjupning med certifiering

  2024-02-08

  För deltagare som tidigare deltagit i Tjänstemannabedömning – Grunder och som arbetat med egna bedömningar under cirka ett år och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en kortare repetition av anatomi och tabellverk går vi in på fördjupande anatomi och bedömningar av mer komplicerande ärenden. Vi arbetar både i grupp […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 8-9 februari 2024

  Läs mer

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se