Kurs: Ekonomi och finans

 • Företagsekonomi för dig i försäkringsbranschen

  2022-03-14

  Lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag och även specifikt försäkringsföretag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Ort: Live online

  Tid: 14-15 mars

  Läs mer

 • Försäkringsföretagets ekonomi

  Denna utbildning ger dig en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

  Läs mer

Kurs: Företagsförsäkring

 • Företagsförsäkring

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2022-11-28

  Kursen lär dig den praktiska hanteringen av skador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter kursen ska du kunna tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

  Tid: 28-30 november

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring – Live Online omgång

  2022-08-22

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2022-04-11

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: Live online

  Tid: 11-12 april

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2022-03-15

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live Online

  Tid: 15-16 mars 2022

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online

  2022-10-27

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live Online

  Tid: 2 dagar oktober 2022

  Läs mer

 • Skaderegleringsmetodik – Live Online

  2022-11-21

  Skaderegleringsmetodik säkerställer nivån på din yrkeskompetens och behandlar fundamenten i din roll som skadereglerare. Utbildningen är framtagen för dig som behöver en helhetsmetodik i din yrkesroll för att göra kvalitativa utredningar/bedömningar och även underlätta arbetet i perioder av hög arbetsbelastning. Utbildningen berör ämnen som omfattar metodik, etik, utredning, handläggning och tolkning och utgör den yrkesmässiga […]

  Ort: Live Online

  Tid: 21-22 november 2022

  Läs mer

 • Trafikskadereglering – Live Online omgång

  2022-05-03

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Live Online

  Tid: 3-4 maj 2022

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

 • Akutskadereglering

  2022-05-08

  Praktisk utbildning för regleringen av akuta personskador på skadeståndsrättslig grund

  Ort: Stockholm

  Tid: 2 + 3 dagar maj 2022

  Läs mer

 • Invaliditetsskadereglering

  Invaliditetsskadereglering är en praktiskt inriktad vidareutbildning för dig som redan har kompetens inom akutskadereglering.

  Läs mer

 • Medicinsk orientering

  2022-11-09

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta kursen för dig.

  Ort: Live online

  Tid: 9-11e och 28-30 november 2022

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter, Steg 1 Bas – Live Online omgång

  2022-04-25

  Grunden för att du som skadereglerare ska kunna utföra egna medicinska bedömningar. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

  Ort: Live online

  Tid: 25-26 april

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning – Fördjupning med certifiering

  2022-04-25

  För deltagare som tidigare deltagit i Tjänstemannabedömning – Grunder och som arbetat med egna bedömningar under cirka ett år och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en kortare repetition av anatomi och tabellverk går vi in på fördjupande anatomi och bedömningar av mer komplicerande ärenden. Vi arbetar både i grupp […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 25-26 april 2022

  Läs mer

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se