Kurs: Ekonomi och finans

Kurs: Företagsförsäkring

 • Entreprenadjuridik

  2019-10-07

  Om de olika entreprenadavtalen och hur entreprenadjuridik fungerar.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 7-8 september 2019

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2019-11-04

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 4-6 november + 18-21 november 2019

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2019-11-25

  Kursen lär dig den praktiska hanteringen av skador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter kursen ska du kunna tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 25-27 november 2019

  Läs mer

 • GRUND SAK

  Introduktionsutbildning i företagsförsäkring

  Läs mer

 • Juridik-sakförsäkring

  2019-08-26

  Juridik Sakförsäkring ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 26-27 augusti + 9-10 september 2019

  Läs mer

 • Kunskapstest SAK

  Kunskapstest och diagnos enligt IFUs SAK diploms ramverk och ämnesinnehåll

  Läs mer

 • Redovisning och finansiell analys

  2019-10-14

  Denna kurs lär dig att förstå externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag. Undervisningen baseras på praktiska exempel med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 14-16 oktober 2019

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2019-09-16

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 16-18 september 2019

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2019-10-21

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 21-23 oktober 2019

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2019-12-09

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 9-10 december 2019

  Läs mer

Kurs: Livförsäkring

Kurs: Motor och civilförsäkring

 • Civilskadereglering

  2019-11-20

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 20-22 november 2019

  Läs mer

 • Kundkommunikation

  2020-04-20

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2020-04-20--22

  Läs mer

 • Trafikskadereglering

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Läs mer

Kurs: Personskadeförsäkring

 • Akutskadereglering

  2020-05-07

  En praktiskt inriktad basutbildning som ger dig rätt kunskaper och användbara verktyg till en aktiv och kostnadseffektiv skadereglering

  Ort: Stockholm

  Tid: 7-8 maj + 27-29 maj 2020

  Läs mer

 • Invaliditetsskadereglering

  2019-09-11

  Invaliditetsskadereglering är en praktiskt inriktad utbildning som säkerställer en ny nivå på dina kunskaper i arbetet med personskador. Den innehåller flera olika moment som bidrar till en aktiv skadereglering. Utbildningen är också ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare.

  Ort: Stockholm

  Tid: 11-13 september + 24-26 september

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter, Steg 1 Grund

  Utbildning och kunskapstest för skadereglerare

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning – Fördjupning med certifiering

  För deltagare som tidigare deltagit i Tjänstemannabedömning – Grunder och som arbetat med egna bedömningar under cirka ett år och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en kortare repetition av anatomi och tabellverk går vi in på fördjupande anatomi och bedömningar av mer komplicerande ärenden. Vi arbetar både i grupp […]

  Läs mer

Kurs: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se