Vi på IFU har lång erfarenhet av att arbeta med företagsanpassade utbildningar inom området försäkring och risk management till ett stort antal framgångsrika företag. Genom att investera i en företagsanpassad utbildning kan ditt företag dra nytta av både ökad konkurrensfördel och ökad effektivitet då mycket av ”best practice” från verkligheten direkt kan anpassas till ert specifika behov. Vi sätter det praktiska lärandet i fokus och ger er relevanta verktyg för er dagliga verksamhet. Direkt efter avslutad utbildning ska ni kunna känna en nivåhöjning på hela gruppens kunskaper och kompetens.

Kartläggning av behov och mål

De företagsanpassade utbildningarna kan utformas på en mängd olika sätt och syfta till olika resultat. Eftersom varje organisation är unik så börjar vi alltid med en muntlig dialog för att bättre förstå det specifika behovet. Vi väver in olika parametrar såsom tidsaspekter, pedagogik och befintlig kompetens hos de anställda, för att sedan fastställa och föreslå utbildningens slutgiltiga upplägg. Dialog och genomförande sker alltid i nära samarbete med er som uppdragsgivare.

Upplägget fastställs

När det presenterade förslaget har diskuterats tillsammans med er granskas upplägget, innehållet och lärprocessen. Därefter genomförs önskade justeringar innan programmet implementeras i sin helhet. Ibland kan ett inledande ”pilotprogram” behövas.

Dialog och öppenhet skapar förtroende

Vi ansvarar för utformningen och genomförandet samt säkerställer att kvalitén bibehålls genom hela utbildningen. För att nå bästa möjliga resultat håller vi en löpande dialog med er som beställare. Vi tror att en öppen relation där förväntningar kommuniceras och återkoppling ges åt båda hållen ger det bästa slutresultatet. På detta sätt byggs ett förtroende upp och vi lägger grunden för ett nära och långsiktigt samarbete.

Utbildningen hålls på den plats eller de platser som bäst passar er bäst. Ofta blandar vi fysiska möten med onlinemoment av olika slag.

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se