Skadereglerare

 • Ansvarsförsäkringsprogrammet

  2025-04-09

  En heltäckande utbildning i ansvarsförsäkring med fördjupande moment i skadeståndsrätt

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 9-10 april(online) + 7-8 maj (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2025-03-11

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live Online

  Tid: 11-12 mars 2025

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Företagsförsäkring

  2024-11-04

  Diplomprogram inom skadeförsäkringsområdet för dig som skadereglerar företagsförsäkringar.

  Ort: Online + Stockholm (se resp delkurs)

  Tid: Löpande start, omfattar 23 dagars utbildning.

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  2024-09-18

  Kunskapshöjande diplomutbildning för en effektiv Sjuk- och olycksfallsskadereglering

  Ort: Live Online

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd tid, utöver det behöver du även avsätta tid för visst hemarbete/att läsa på inför tentor etc. För datum se resp. delkurs.

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2025-09-09

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 9-10 september (online) + 24-25 september (sal i Stockholm) 2025

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2024-11-04

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 4-6 nov och 19-22 nov (tenta slutet av november)

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2024-11-25

  Lär dig de grundläggande principerna för företagsskaderegler och hur du ska tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom egendomsskada, ansvarsskada och avbrottsskada.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarleda dagar

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2025-04-10

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm + Live online

  Tid: 10-11 april + 24 april(online) + 8-9 maj + 15 maj(online) 2025

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2025-01-30

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Lärarledda pass 30-31 januari samt 12-13 februari

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online

  2025-03-20

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Medicinsk orientering

  2024-09-18

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta utbildningen för dig.

  Ort: Live online

  Tid: 3 moduler: 18-19 sep, 16-17 okt, 5-7 nov 2024

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2024-10-08

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024

  Läs mer

 • Sjuk- och Olycksfallsskadereglering

  2025-11-19

  En praktiskt inriktad utbildning med målet att bidra till en aktiv och kostnadseffektiv skadereglering

  Ort: Stockholm/live online

  Tid: 3 dagar november 2025

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  Att vara faktamässigt insatt inom företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som specialist, skadereglerare eller kvalificerad rådgivare/säljare/förmedlare inom området handlar det även om att förstå och kunna visa hur riskhanteringen och företagsförsäkringen hänger samman. I denna sammanfattande tillämpningsutbildning får du möjlighet att testa, fördjupa och förankra dina samlade kunskaper.

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter – med Certifiering

  2024-08-29

  Grunden för att du som skadereglerare ska kunna utföra egna medicinska bedömningar. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 29-30 augusti 2024 (online) + 5-6 maj 2025 (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Tolkning av avtal och försäkringsvillkor

  2025-01-16

  Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 16 januari (online) + 22-23 januari 2025

  Läs mer

 • Trafikskadereglering – Live Online omgång

  2024-11-28

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 28-29 november 2024

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium

  Den årliga fördjupningen i vållandefrågor och trafikjuridik för erfarna skadereglerare

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium – Specialist

  2024-12-04

  Programmet är speciellt utformat för deltagare som har en överprövnings, specialist eller chefsfunktion där innehållet omfattar branschgemensamma frågor, praxisgrundande trafikjuridiska frågeställningar, prejudicerande rättsfall och nätverkande erfarenhetsutbyte. Tillsammans med seminarieledarna bidrar deltagaren till att skapa ett forum som går i spetsen för utvecklingen av det trafikjuridiska området i försäkringsbranschen. Seminarieledare Lasse Ljung, Försäkringsjurist, Van Ameyde Tomas […]

  Ort: Kämpasten, Sigtuna (kontakta kursledningen för prisinfo rörande logi)

  Tid: 4-5 december

  Läs mer