Skadereglerare

 • Ansvarsförsäkringsprogrammet

  2023-08-31

  En hetäckande utbildning i ansvarsförsäkring med fördjupande moment i skadeståndsrätt

  Ort: Live Online + Sal i Stockholm

  Tid: 31 augusti-1 september (Live online) + 7-8 september (Stockholm)

  Läs mer

 • Civilskadereglering – Live Online omgång

  2024-04-15

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av hemförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 15-16 april 2024

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Civilförsäkring

  2023-08-24

  Detta diplomprogram ger dig en viktig helhetssyn och nivåsäkring av alla moment som ingår i en aktiv, kundvänlig och hållbar skadereglering.

  Ort: Live Online

  Tid: Programmet genomförs live online under sammanlagt 11 dagar

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Företagsförsäkring

  2023-08-24

  Diplomprogram inom skadeförsäkringsområdet för dig som skadereglerar företagsförsäkringar.

  Ort: Online + Stockholm (se resp delkurs)

  Tid: Löpande start, omfattar 23 dagars utbildning.

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Motorfordonsförsäkring

  2023-08-24

  Detta diplomprogram ger dig en viktig helhetssyn och nivåsäkring av alla moment som ingår i en aktiv, kundvänlig och hållbar skadereglering.

  Ort: Live Online

  Tid: Programmet genomförs live online under sammanlagt 10 dagar. För datum se resp. delkurs.

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  2023-08-24

  Kunskapshöjande diplomutbildning för en effektiv Sjuk- och olycksfallsskadereglering

  Ort: Stockholm

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd tid, utöver det behöver du även avsätta tid för visst hemarbete/att läsa på inför tentor etc. För datum se resp. delkurs.

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Skadestånd

  2023-08-24

  Regleringen av personskador på skadeståndsrättslig grund

  Ort: Stockholm/Live online

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 18 dagars lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2024-04-09

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Ort: Live online + Sal i Stockholm

  Tid: 9-10 april (Live Online) + 24-25 april (Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2023-11-06

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 6-8 nov och 21-24 nov (tenta 1 dec)

  Läs mer

 • Företagsskadereglering

  2023-11-27

  Lär dig de grundläggande principerna för företagsskaderegler och hur du ska tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom egendomsskada, ansvarsskada och avbrottsskada.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2023-09-14

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm salsundervisning + Liveonline

  Tid: 14-15 september + 26 september (online) + 9-10 oktober + 19 oktober (online)

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2023-08-24

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt 4 dagar lärarledd undervisning (24-25/8 samt 5-6/9)

  Läs mer

 • Kundkommunikation – Live Online

  2024-03-20

  Utbildningen vänder sig till dig som har direkt kundkontakt och riskbedömer eller skadereglerar försäkringar där en viktig del är att kunna hantera svåra samtal och besvara kundernas frågor professionellt.

  Ort: Live online

  Tid: 2 lärarledda dagar i slutet av mars

  Läs mer

 • Medicinsk orientering

  2024-01-24

  Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som riskbedömare, skadereglerare, underwriter eller produktutvecklare så är detta kursen för dig.

  Ort: Stockholm + live online

  Tid: 3 + 3 dagar jan/feb 2024

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2023-10-16

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Sjuk- och Olycksfallsskadereglering

  2023-11-22

  En praktiskt inriktad utbildning med målet att bidra till en aktiv och kostnadseffektiv skadereglering

  Ort: Live online

  Tid: 22-24 november

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2023-06-01

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2 dagar i juni (inkluderande sammanfattande sluttentamen för diplomutbildning)

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning av mindre invaliditeter – med Certifiering

  2024-01-31

  Grunden för att du som skadereglerare ska kunna utföra egna medicinska bedömningar. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 31 januari-1 februari (online) + 20-21 november (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Tjänstemannabedömning – Fördjupning med certifiering

  2024-02-08

  För deltagare som tidigare deltagit i Tjänstemannabedömning – Grunder och som arbetat med egna bedömningar under cirka ett år och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en kortare repetition av anatomi och tabellverk går vi in på fördjupande anatomi och bedömningar av mer komplicerande ärenden. Vi arbetar både i grupp […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 8-9 februari 2024

  Läs mer

 • Tolkning av avtal och försäkringsvillkor

  2025-01-16

  Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 16 januari (online) + 22-23 januari 2025

  Läs mer

 • Trafikskadereglering – Live Online omgång

  2024-11-28

  En praktiskt inriktad utbildning med betoning på reglering av skadefall som omfattas av trafik- och kaskoförsäkringen.

  Ort: Live online

  Tid: 28-29 november 2024

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium

  2024-05-28

  Den årliga fördjupningen i vållandefrågor och trafikjuridik för erfarna skadereglerare

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-29 maj 2024

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium – Specialist

  2023-12-06

  Programmet är speciellt utformat för deltagare som har en överprövnings, specialist eller chefsfunktion där innehållet omfattar branschgemensamma frågor, praxisgrundande trafikjuridiska frågeställningar, prejudicerande rättsfall och nätverkande erfarenhetsutbyte. Tillsammans med seminarieledarna bidrar deltagaren till att skapa ett forum som går i spetsen för utvecklingen av det trafikjuridiska området i försäkringsbranschen. Seminarieledare Lasse Ljung, Försäkringsjurist, Van Ameyde Tomas […]

  Ort: Steningevik utanför Stockholm

  Tid: 6-7 december

  Läs mer