Beskrivning

Redo att testa, fördjupa och förankra dina färdigheter inom företagsförsäkring och riskhantering? I detta utbildningsmoment säkrar vi både att du har erforderliga faktakunskaper och att du kan tillämpa dina kunskaper på ett strukturerat och adekvat sätt i ett kundmöte.

Du får ett kvitto på att du är kvalificerad att arbeta mot företagskunder men samtidigt är detta värdefull tid för att fördjupa din befintliga kunskap genom att diskutera kundcase både med andra deltagare och med våra erfarna lärare/examinatorer som också är verksamma inom riskhantering och försäkringsbranschen.

Upplägg:

1. Inledande förberedelser/grupparbete (under ca 4 veckor)

Utbildningen börjar med att du tilldelas en studiegrupp och att ni får ett praktikföretag för vilket ni för vilket ni ska ta fram både en riskanalys och försäkringslösning.

Efter ett uppstartswebinar med fokus på förutsättningarna i kundcaset, praktiska råd och handledning inför presentationen så arbetar ni på egen hand med att förbereda era svar och presentation.

Du repeterar även kunskapsdelarna från samtliga utbildningsmoment i företagsdiplomutbildningen inför ett individuellt kunskapsprov.


2. Två dagar på IFU/Handelshögskolan i Stockholm

Första dagen inleds med ett individuellt kunskapsprov och därefter förbereder du och din grupp det sista inför er redovisning. Ni får också möjlighet till att stämma av eventuella funderingar och få handledning av lärare. Era underlag för redovisning ska vara klara och skickas in vid dagens slut.

Dag två ägnas åt redovisning – redovisningen görs på samma sätt som den skulle gjorts för en kund/företagsrepresentant. Efter redovisningen ges följdfrågor och fördjupningsfrågor som gruppen får arbeta med och presentera. Utbildningen avslutas med en diskussion där examinator/lärare ger feedback och viktiga medskick för det framtida arbetet som företagsrådgivare.

För vem

Tillämpningen är en diplomexamination för dig som ska verka som specialist, kvalificerad säljare/rådgivare, skadereglerare eller förmedlare av företagsförsäkring. Men den är också öppen för dig som vill träna på kundcase, uppdatera dina kunskaper inom företagsförsäkring och riskhantering och få värdefull feedback som kan ta dig ytterligare ett steg framåt i din utveckling.

Mål och resultat

Du ska på ett pedagogiskt sätt kunna redovisa för kund vilka risker som dennes verksamhet står inför, hur dessa bör hanteras och vilka försäkringslösningar som är lämpliga. Du ska visa på att du har de erforderliga kunskaper som väntas och krävs av en företagsförsäkringsrådgivare, kunna redogöra för hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften, hur de är kopplade till varandra och hur premien räknas fram. Dessutom ska du kunna redogöra för vilka skador som ersätts och från vilken/vilka försäkringar ersättning betalas.

Fakta:

Aktuella programstarter:

3-4 juni (inkluderande sammanfattande sluttentamen för diplomutbildning)
Ort:
Stockholm
Datum:
03 - 04 juni 2024
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se