Beskrivning

Examinationen är uppbyggd kring ett praktikföretag, för vilket ni skall ta fram en riskanalys och en försäkringslösning. Gruppen jobbar fram detta lösningen tillsammans som sedan presenterar för de övriga grupperna. Opponenter kommer att ge följdfrågor och funderingar kring hur och varför gruppen tänkt på detta sätt.

Aktuella föreläsare är verksamma inom branschen.

För vem

Tillämpningen är en diplomexamination för dig som är säljare, skadereglerare eller förmedlare av företagsförsäkring.

Mål och resultat

Du ska kunna redogöra för hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften, hur de är kopplade till varandra och hur premien räknas fram. Dessutom ska du kunna redogöra för vilka skador som ersätts och från vilken/vilka försäkringar ersättning betalas.

Fakta:

Aktuella programstarter:

6-7 december
Ort:
Stockholm
Datum:
06 - 07 december 2021
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se