Beskrivning

Utbildningen bygger framförallt på de tre delarna försäkringsrätt, med särskild inriktning på försäkringsavtalslagens reglering av personförsäkring, familjerätt och beskattningsrätt. Familjerätts- och beskattningsavsnitten innehåller vart och ett en allmän del samt en del med reglernas tillämpning på personförsäkring. Det finns tre studiefaser i kursen; inläsning via onlinestudier och av litteratur, lärarledda tillämpningsdagar och en examinationsfas.
De lärarledda tillämpningsdagarna bygger omväxlande på teoripass och praktikfall där man får tillfälle att tillämpa sina växande kunskaper. Examinationsfasen innehåller diagnosfrågor, exempel på tentamensfrågor och ett webbinar inför tentamen.

Utbildningen leds av en försäkringsjurist med mångårig erfarenhet av utbildning och branschen.

För vem

En självklar utbildning för dig som ska arbeta som förmedlare av personförsäkring, men även för dig som biträder försäkringsförmedlare, är produktutvecklare, arbetar som nyanställd jurist vid ett försäkringsföretag eller i någon annan roll behöver den här speciella kompetensen.

Mål och resultat

Utbildningens mål är att ge dig såväl breda som fördjupade kunskaper inom framförallt försäkringsavtalsrätt, familjerätt och beskattningsrätt, inklusive behandling av personförsäkring i familjerättsliga samt skatterättsliga sammanhang. Kursen kommer även in på annan lagstiftning med betydelse för personförsäkring, som till exempel allmänna avtalsrättsliga regler. En översiktlig genomgång av reglerna för tjänstepension liksom för hur personförsäkring kan användas i företagssammanhang ingår även. Efter genomgången kurs kommer du också att ha en förmåga att fastställa behov av och kunna se hur tecknande av livförsäkring kan ske i olika familjerättsliga situationer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se