Beskrivning

Kursen bygger huvudsakligen på momenten Försäkringsavtalslag, Familjerätt och Beskattningsrätt och är uppdelad i tre faser; inläsning via onlinestudier och litteratur, lärarledda tillämpningsdagar och examinationsfas.
De lärarledda tillämpningsdagarna bygger omväxlande på teoripass och olika praktikfall där man får möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Examinationsfasen innehåller diagnosfrågor, gamla tentamen, examinationswebbinar.

Kursen leds av en försäkringsjurist med mångårig erfarenhet av utbildning och branschen.

För vem

En självklar ubildning för dig som ska arbeta som livförsäkringsrådgivare/säljare men även för dig som är produktutvecklare, arbetar som nyanställd jurist eller på annat sätt behöver kompetensen.

Mål och resultat

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom allmän skatterätt och i skatteregler som rör personförsäkring. Kursen tar även upp annan lagstiftning med betydelse för personförsäkring, som försäkringsavtalsrätt och familjerätt. Dessutom ingår en översiktlig introduktion om de legala aspekterna inom tjänstepension och generationsskifte.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt 2 dagar lärarledd tid under oktober, utöver det ca fyra dagar för självstudier online och via litteratur
Ort:
Live online
Datum:
24 - 27 oktober 2023
Språk:
Svenska
Pris:
18 500 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se