Diplomutbildning

 • Certifierad Placeringsrådgivare

  2024-09-05

  Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Civilförsäkring

  2024-01-29

  Detta diplomprogram ger dig en viktig helhetssyn och nivåsäkring av alla moment som ingår i en aktiv, kundvänlig och hållbar skadereglering.

  Ort: Live Online

  Tid: Programmet genomförs live online under sammanlagt 11 dagar

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Företagsförsäkring

  Diplomprogram inom skadeförsäkringsområdet för dig som skadereglerar företagsförsäkringar.

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Motorfordonsförsäkring

  2024-01-29

  Detta diplomprogram ger dig en viktig helhetssyn och nivåsäkring av alla moment som ingår i en aktiv, kundvänlig och hållbar skadereglering.

  Ort: Live Online

  Tid: Programmet genomförs live online under sammanlagt 10 dagar. För datum se resp. delkurs.

  Läs mer

 • Diplomerad Livförsäkringsrådgivare – (Livdiplomet)

  2023-12-30

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start (9-15 lärarledda dagar samt minst motsvarande mängd tid till online/självstudier bör avsättas)

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  Kunskapshöjande diplomutbildning för en effektiv Sjuk- och olycksfallsskadereglering

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Skadestånd

  2024-01-24

  Regleringen av personskador på skadeståndsrättslig grund

  Ort: Stockholm/Live online

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 18 dagars lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.

  Läs mer

 • Diplomerad riskbedömare

  2024-01-29

  Som försäkringsmedicinsk riskbedömare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att administrera och granska de hälsodeklarationer som inkommer i samband med att en kund tecknar en ny personförsäkring, eller ändrar en befintlig, samt fatta beslut om försäkringsomfattningen. Om hälsodeklarationen innehåller avvikelser som kan innebära en ökad risk att till exempel bli sjukskriven eller avlida i förtid så […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.

  Läs mer

 • Diplomutbildning Företagsförsäkring (Sakdiplomet)

  2024-01-29

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som säljare eller försäkringsförmedlare inom sakförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start, se respektive delkurs för aktuella datum

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: Online

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se