Diplomutbildning

 • Certifierad Placeringsrådgivare

  2025-04-01

  Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.

  Läs mer

 • Diplom – Skadereglering Företagsförsäkring

  2024-11-04

  Diplomprogram inom skadeförsäkringsområdet för dig som skadereglerar företagsförsäkringar.

  Ort: Online + Stockholm (se resp delkurs)

  Tid: Löpande start, omfattar 23 dagars utbildning.

  Läs mer

 • Diplomerad Livförsäkringsrådgivare – (Livdiplomet)

  2024-10-03

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start (9-15 lärarledda dagar samt minst motsvarande mängd tid till online/självstudier bör avsättas)

  Läs mer

 • Diplomerad Personskadereglerare – Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  2024-09-18

  Kunskapshöjande diplomutbildning för en effektiv Sjuk- och olycksfallsskadereglering

  Ort: Live Online

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd tid, utöver det behöver du även avsätta tid för visst hemarbete/att läsa på inför tentor etc. För datum se resp. delkurs.

  Läs mer

 • Diplomerad riskbedömare

  2024-09-18

  Som försäkringsmedicinsk riskbedömare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att administrera och granska de hälsodeklarationer som inkommer i samband med att en kund tecknar en ny personförsäkring, eller ändrar en befintlig, samt fatta beslut om försäkringsomfattningen. Om hälsodeklarationen innehåller avvikelser som kan innebära en ökad risk att till exempel bli sjukskriven eller avlida i förtid så […]

  Ort: Stockholm

  Tid: Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.

  Läs mer

 • Diplomutbildning Företagsförsäkring (Sakdiplomet)

  2024-10-03

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som säljare eller försäkringsförmedlare inom sakförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start, se respektive delkurs för aktuella datum

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: Online

  Tid: Totalt ca 5 timmmars studietid samt kunskapsprov

  Läs mer

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se