Risk Manager

 • Business Continuity Management

  2025-01-22

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 22 januari 2025 (online) + 5-6 februari 2025 (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2024-09-05

  Denna utbildning behandlar hanteringen av cyberrisker som är ett av de största hoten mot olika verksamheter, deras framgång samt existens, och kostar enorma summor för både företag och samhälle varje år. Trots de allvarliga konsekvenserna är strategierna och åtgärderna för att hantera dessa risker i många fall undermåliga, och många företag har ännu inte anpassat […]

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 5 september (online) + 18-19 september (Sal i Stockholm) + 3 oktober (online) 2024

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2024-10-09

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm + Online

  Tid: 9-10 oktober + 23 oktober(online) + 7-8 november + 18 november(online) + 28-29 november

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2024-08-28

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-30 augusti + 24-26 september

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Online genom självstudier

  Tid: Löpande antagning

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2024-10-02

  Tillämpat på olika bolagstyper

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 2 oktober (online) + 9-10 oktober (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Riskhantering i offentlig sektor

  2024-12-03

  Utbildningen ger god insikt i riskhantering, intern styrning och kontroll och inkluderar aspekter kring hållbarhet, kontinuitet och incidenthantering.

  Ort: Live online + Sal i Stockholm

  Tid: 3 december (online) + 11-12 december (Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2024-10-08

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2024-10-08

  Metoder och verktyg för att utveckla, utvärdera och granska ledning och styrning för att nå organisationens långsiktiga mål och strategi

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 8 oktober (online) + 15-16 oktober (sal i Stockholm) 2024

  Läs mer