Risk Manager

 • Business Continuity Management – Live Online omgång

  2021-12-06

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Live Online

  Tid: 6-8 december 2021

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2022-02-01

  Ett utbildningsprogram som rustar dig för att förstå och hantera cyberriskernas omfattning, seriositet och komplexitet

  Ort: Stockholm

  Tid: 1-3 februari 2022

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2021-10-04

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 4-5 oktober + 20-21 oktober + 16-17 november

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2021-11-15

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 november + 29 november-1 december

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  2021-12-31

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 5 timmar

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2021-12-01

  Ger dig en bred genomgång av finansiell riskhantering inom finanssektorn, försäkringssektorn, och andra sektorer som hanterar finansiella risker i sin verksamhet

  Ort: Stockholm

  Tid: 1-3 december 2021

  Läs mer

 • Riskhantering i offentlig sektor

  2022-03-16

  Utbildningen ger god insikt i riskhantering, intern styrning och kontroll och inkluderar aspekter kring hållbarhet, kontinuitet och incidenthantering.

  Ort: Stockholm

  Tid: 16-18 mars 2022

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2021-11-15

  Metoder i att utvärdera, granska och utveckla ledning och styrning. Kursen omfattar processerna för att planera, genomföra och följa upp verksamheten för att nå organisationens långsiktiga mål och vänder sig till Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande funktioner.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 november

  Läs mer