Risk Manager

 • Business Continuity Management

  2025-01-22

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 22 januari 2025 (online) + 5-6 februari 2025 (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2024-09-05

  Med möjlighet att bli diplomerad Cyber Risk Manager/CISO

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 5 september (online) + 18-19 september (Sal i Stockholm) + 3 oktober (online) 2024

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2024-03-07

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm + Online

  Tid: 7-8 mars + 22 mars(online) + 9-10 april + 17 april(online) + 29-30 april

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2024-08-28

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-30 augusti + 25-27 september

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Online genom självstudier

  Tid: Löpande antagning

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2024-10-02

  Ramverk och Tillämpning med fokus på finansiell riskhantering för olika bolagstyper

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 2 oktober (online) + 9-10 oktober (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Riskhantering i offentlig sektor

  2024-12-03

  Utbildningen ger god insikt i riskhantering, intern styrning och kontroll och inkluderar aspekter kring hållbarhet, kontinuitet och incidenthantering.

  Ort: Live online + Sal i Stockholm

  Tid: 3 december (online) + 11-12 december (Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2024-10-14

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2024-05-15

  Metoder i att utvärdera, granska och utveckla ledning och styrning för att nå organisationens långsiktiga mål

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 15 maj (online) + 22-23 maj (sal i Stockholm) 2024

  Läs mer