Beskrivning

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid sjukdom- och olycksfallsskador. Utbildningen säkerställer deltagarnas nivå till rätt yrkeskompetens med en uppsida av personlig utveckling genom erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare. Genom villkorsjämförelser och praktikfall med verkliga skador förankras deltagarnas kunskaper i work-shops och diskussioner.

Kursen genomförs under sammanlagt 3 dagar och avslutas med en tentamen.
Denna utbildning är också en delkurs i Diplomutbildningen för sjuk- och olycksfallskadereglerare.

Kursinnehåll:

Personskadereglerarens roll
Samordning
Riskbedömning
Försäkringsavtal
Värdesäkring
Försäkringsfall
Begränsningar/inskränkningar
Preskription
Överprövningsmöjligheter
Rehabilitering
Kostnader
Sveda och värk
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet (förvärvsmässig)
Lyte och men
Utbetalning

För vem

För blivande sjuk- och olycksfallsskadereglerare.

Mål och resultat

Efter utbildningen ska deltagarna kunna reglera skador genom alla typer av villkorsbunden personförsäkring. .

Fakta:

Aktuella programstarter:

22-24 september 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
22 - 24 september 2021
Språk:
Svenska
Pris:
27 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se