Beskrivning

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid sjukdom- och olycksfallsskador. Utbildningen säkerställer deltagarnas nivå till rätt yrkeskompetens med en uppsida av personlig utveckling genom erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare. Genom villkorsjämförelser och praktikfall med verkliga skador förankras deltagarnas kunskaper i work-shops och diskussioner. Kursen genomförs under sammanlagt 3 dagar och avslutas med en tentamen. Efter utbildningen ska deltagarna kunna reglera skador genom alla typer av villkorsbunden personförsäkring.

Kursinnehåll:

Personskadereglerarens roll
Samordning
Riskbedömning
Försäkringsavtal
Värdesäkring
Försäkringsfall
Begränsningar/inskränkningar
Preskription
Överprövningsmöjligheter
Rehabilitering
Kostnader
Sveda och värk
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet (förvärvsmässig)
Lyte och men
Utbetalning

För vem

För blivande sjuk- och olycksfallsskadereglerare.

Fakta:

Aktuella programstarter:

18-20 september 2019
Ort:
Stockholm
Datum:
18 - 20 september 2019
Språk:
Svenska
Pris:
26 500 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

maria_enger_webb

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director (föräldraledig)

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se