Beskrivning

Kursen lär dig bland annat att fastställa vilka tillgångar och resurser som finns i kundens verksamhet och som kommer att omfattas av försäkring. Du lär dig att bedöma tillgång/resurs sannolikhet, konsekvens för hoten och att lägga fast risknivå.
Under kursen lär du dig även skadeförebyggande skydd och inbrottsskydd ur ett försäkringsperspektiv. Vi kommer att ta upp brandskadestatistik, brandorsaker, brandpremiegrundande faktorer och myndighetskrav kontra försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Dessutom igår byggnadsklassificeringssystemet, EML och försäkringsteknisk brandsyn.

Alla föreläsare är specialister inom sitt område och aktiva inom branschen.

För vem

Du är kanske blivande förmedlare/säljare eller av annat skäl behöver lära dig riskhantering och riskanalys. Kursen ingår i IFU:s diplom för säljare/förmedlare sakförsäkring.

Mål och resultat

Under kursens gång lär dig hur du stegvis strukturerar en riskanalys. Du kommer att arbeta med ett praktikföretag och på ett handfast sätt lära dig bedöma riskerna på detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se