Beskrivning

Kursen lär dig bland annat att fastställa vilka tillgångar och resurser som finns i kundens verksamhet och som kommer att omfattas av försäkring. Du lär dig att bedöma tillgång/resurs sannolikhet, konsekvens för hoten och att lägga fast risknivå.

Under kursen lär du dig även skadeförebyggande skydd och inbrottsskydd ur ett försäkringsperspektiv. Vi kommer att ta upp brandskadestatistik, brandorsaker, brandpremiegrundande faktorer och myndighetskrav kontra försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Dessutom ingår byggnadsklassificeringssystemet, EML och försäkringsteknisk brandsyn.

Alla föreläsare är specialister inom sitt område och aktiva inom branschen.

För vem

Du är kanske blivande förmedlare/säljare eller av annat skäl behöver lära dig riskhantering och riskanalys. Kursen ingår i IFU:s diplom för säljare/förmedlare sakförsäkring men kan också läsas fristående.

Mål och resultat

Under kursens gång lär dig hur du stegvis strukturerar en riskanalys. Du kommer att arbeta med ett praktikföretag och på ett handfast sätt lära dig bedöma riskerna på detta.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024
Ort:
Live online
Datum:
08 - 18 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se