Beskrivning

Utbildningen inleds med onlinemodulen Försäkringsmarknaden – där belyses intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv.

Vidare sker en genomgång av de olika typerna av företagsförsäkring. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på egendomsförsäkring, ansvarsförsäkrings och avbrottsförsäkring. Du får en överblick på återförsäkring, transportförsäkring, motorfordonsförsäkring och masterförsäkring. Du får relevanta delar av försäkringsavtalslagen och en översiktlig genomgång av försäkringsförmedlingslagen.

I utbildningen behandlas även internationell försäkring och de olika aktörerna på försäkringsmarknaden.

I utbildningen varvas teori med praktikfallsövningar.

Föreläsarna är själva yrkesaktiva och arbetar dagligen med dessa aktuella frågeställningar.

För vem

För dig som ska bli säljare, förmedlare, skadereglerare eller på annat sätt arbetar med företagsförsäkring.

Mål och resultat

Du får ett helhetsgrepp kring området företagsförsäkring - hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften samt hur de är kopplade till varandra. Du får även viktiga baskunskaper kopplat till försäkringsbranschen och försäkringsmarknaden i stort.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se