Beskrivning

I kursen ingår genomgång av de olika typerna av företagsförsäkring. Tyngdpunkten ligger på egendomsförsäkring, ansvarsförsäkrings och avbrottsförsäkring. Avsnittet ger dig en överblick över återförsäkring, transportförsäkring, motorfordonsförsäkring och masterförsäkring . Du får relevanta delar av försäkringsavtalslagen och en översiktlig genomgång av försäkringsförmedlingslagen. Kursen tar även upp internationell försäkring och de olika aktörerna på försäkringsmarknaden. Kursen varvas med teori och praktikfallsövningar.

Föreläsarna är själva yrkesaktiva och arbetar dagligen med dessa aktuella frågeställningar.

För vem

För dig som ska bli säljare, förmedlare, skadereglerare eller på annat sätt arbetar med företagsförsäkring.

Mål och resultat

Du får ett helhetsgrepp kring området företagsförsäkring - hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften samt hur de är kopplade till varandra.

Fakta:

Aktuella programstarter:

11-13 maj + 1-4 juni 2020
Ort:
Stockholm
Datum:
11 maj - 04 juni 2020
Språk:
Svenska
Pris:
36 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se