Beskrivning

Utbildningen inleds med en grundlig genomgång av de försäkringsområden som de flesta företag väljer att teckna idag. Tyngdpunkten ligger på Egendom/Avbrott och Ansvarsförsäkring, men vi tar även upp Entreprenad-, Rättsskydds-, Brotts-, VD/Styrelseansvars-, Cyber-, Motor-, Transport- och Tjänstereseförsäkring. Vi arbetar genomgående med de olika stegen, skadeförebyggande, skadebegränsande och slutligen försäkringsprodukten för att på ett trovärdigt sätt kunna råda kunden om den lämpligaste lösningen för just deras exponering.

Teori och villkor blandas med hur frågorna ställs till kunderna för att få fram väsentlig information och hur vi kan ge kunden den bästa lösningen.

Utbildningen avslutas med två dagars praktiska övningar och diskussioner. Det inleds med att vi diskuterar de olika aktörerna på försäkringsmarknaden och vilken betydelse försäkring har i näringslivet och samhället. Vi berör även hela kedjan från återförsäkring till skadereglering och utbetalning till kund, vilket både ger möjlighet att se helheten, men också att få lära sig mer fackuttryck som vi alla stöter på i det dagliga arbetet.

Det är sedan dags att omsätta våra nyvunna kunskaper om försäkringsprodukter och hur de bäst kan tillämpas på några aktuella fallföretag. Vi arbetar systematiskt med riskanalys, där vi sedan gör en försäkringslösning i ett upphandlingsformat där varje moment diskuteras i detalj och hur vi kan motivera det för kund. Denna del avslutas med en diskussion om prissättning och vilka faktorer som påverkar den.

Slutligen får du en introduktion till internationell försäkring, i syfte att ge en inblick i hur svenska bolag med exponering i andra länder kan skydda sina intressen med försäkring.

Föreläsarna är yrkesaktiva och har lång erfarenhet av risk- och försäkringsfrågor. Det borgar för att du som deltagare får en utbildning som är anpassad efter dagens behov med fokus på aktuella frågor.

För vem

Kursen är lämplig för alla som har ett intresse av att få en omfattande introduktion med praktiska inslag i företagsförsäkring. Kursen är en central del i vårt diplomprogram för dig som ska jobba som säljare, rådgivare, förmedlare, skadereglerare, men kan även passa för dig tillhör en annan yrkeskategori som arbetar med företagsförsäkring. Det kan vara projektledare, produktutvecklare, riskingenjör, bolagsjurist eller administratör.

Mål och resultat

Du får en god uppfattning om de primära försäkringsformerna inom företagsförsäkring, hur de är uppbyggda, hur man arbetar med skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder, men även vad som påverkar priset. Du ska också kunna se helheten, hur de olika försäkringarna förhåller sig till varandra, produkternas funktion i näringslivet, utökat din försäkringsvokabulär och förstå vem som gör vad i försäkringsbranschen.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt 7 dagar: 6-8maj och 14-17 maj (tenta slutet av maj)
Ort:
Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm
Datum:
06 - 17 maj 2024
Språk:
Svenska
Pris:
59 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander
Totalt 7 dagar: 4-6 nov och 19-22 nov (tenta slutet av november)
Ort:
Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm
Datum:
04 - 22 november 2024
Språk:
Svenska
Pris:
59 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se