Onlineutbildning

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  2022-09-15

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering

  2021-12-30

  Onlineutbildning speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: löpande start, omfattar ca 3 timmars studietid

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  2021-12-31

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 5 timmar

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  2021-12-30

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: online

  Tid: löpande antagning och start

  Läs mer

 • Försäkringschefen

  2021-12-30

  Att vara chef i försäkringsbranschen är spännande och inte bara ett ”vanligt” chefsjobb. Att vars chef i försäkringsbranschen ställer många speciella krav. I den här utbildningen får du stöd i de utmanigar somm ställs genom att föräkring inte liknar andra produkter, branschen är styrd av regelverk och kräver ett innovativt tänkande.

  Ort: online

  Tid: Löpande start, total studietid 11 timmar. Du väljer själv när du lägger tid på utbildningen och du har tillgång till den under en månads tid.

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  2021-12-31

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: online

  Tid: Utbildningen tar ca 4 timmar.

  Läs mer

 • Försäkringsföretagets ekonomi

  2021-12-30

  Denna utbildning ger dig en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

  Ort: Online

  Tid: Ca två timmar

  Läs mer