Beskrivning

Välkommen till en inspirerande och viktig utbildning där vi hjälper dig att nyttja din yrkeskompetens och faktakunskap på ett sätt som stärker dina och ditt bolags kundrelationer.
Utbildningen inleds med en enklare förstudie av kopplat till dina personliga egenskaper. Utifrån denna studie byggs utbildningen upp och det huvudsakliga syftet är att stärka självförtroende, engagemang och kommunikationsförmåga med ett stärkt kundförtroende som följd.

Innehåll
Våra föreställningar och vår världsbild
Rollen som skadereglerare/riskbedömare
– Egen Kommunikationsanalys
– Beteendestilar i teori och praktik.
– Kundsamtalets faser som skadereglerare/riskbedömare
– Frågemetodik och aktivt lyssnade
– Svåra samtal i din yrkesroll

För vem

Kursens innehåll är anpassat till dig med kundkontakt som riskbedömer eller skadereglerar försäkringar. Men även du som har en ledarroll inom området eller arbetar med kundkommunikation på annat sätt inom försäkringsbranschen kommer ha ett stort utbyte av dagarna.

Mål och resultat

Genom att förstå din egen kommunikationsstil så skapar du konkreta verktyg att möta kunderna på bästa sätt utifrån några viktiga kriterier: kundsamtalets faser, tekniker och färdigheter i din yrkesroll. Du kommer lättare kunna hantera svåra samtal, kommunikationsskillnader, anpassa ditt budskap till olika kunder och undvika kommunikativa fallgropar. Och i det stora kommer du bidra till ökat kundförtroende och kundnöjdhet för ditt bolag.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Ort:
Live online
Datum:
20 - 21 mars 2025
Språk:
Svenska
Pris:
18 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se