Beskrivning

Under denna utbildning ges en introduktion och genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar. Utbildningen ger utmärkta baskunskaper om lagen med fokus på relevanta försäkringsavtalsrättsliga frågeställningar. Arbetar du med personförsäkring i någon form bör ha kännedom om det som behandlas i denna utbildning då FAL är ”spelreglerna” för ditt arbete.

Vi tittar exempelvis på:
– reglerna kring upplysningsplikten (vad gäller försäkringstagarens förpliktelser och vad som händer om försäkringstagaren inte uppfyller dem), likväl vad gäller försäkringsbolagets skyldigheter och rättigheter. Vi kommer även att behandla en del praxis på området.
– kapitlen i FAL som styr reglerna om skadereglering. Vi kommer ta upp både vad Försäkringsbolaget har för förpliktelser samt vad försäkringstagaren har för förpliktelser och vad som händer om förpliktelserna inte efterföljs. Vi kommer fördjupa oss i regleringen på så sätt att vi jämför villkoren med FAL.
– informationsskyldighet, regler om förköp- respektive efterköpsinformation
– reglerna om uppsägning

Utbildningen är både en öppen utbildning och ett komplement till utbildningen Juridik – Sakförsäkring.

Så här har tidigare deltagare beskrivit kursen och dess pedagogiska upplägg:

– Bra upplägg och tempo. Kursens upplägg möjliggör även att man kan jämföra erfarenheter mellan olika bolag vilket var väldigt spännande. Strålande utförande av föreläsningsdelar med tydliga exempel från rättsfall och praktiskt arbete. Kluriga gruppuppgifter som får en att tänka till.
– Väldigt tydlig och bra med bra avgränsningar inom respektive område. Bra att delarna var väl anpassade för oss deltagare med olika bakgrund och arbetsområden. Kände verkligen att det var genomtänkt.

För vem

Riskbedömare, skadereglerare, affärsutvecklare, säljare, förmedlare och andra som i sitt arbete har behov av kunskap i personförsäkringsrelaterad juridik. Utbildningen ingår i IFUs diplomutbildningar för riskbedömare.

Mål och resultat

Denna utbildning i Personförsäkringsjuridiken är en bas för dig som arbetar med personförsäkring. Den öppnar möjligheter för ett effektivare, mer kvalitativt arbete och kanske även nya produkter. Utbildningen ger också insikt i varför man inte kan sälja en produkt hur som helst. Sammantaget tror vi att du både blir mer kompetent och trygg i din yrkesroll.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se