Beskrivning

Kursen utgår från individens försäkringsbehov men behandlar såväl frågor som kan komma upp vid individuell rådgivning som frågor som uppkommer från HR eller liknande.

Kursen är uppdelad i tre faser; instuderingsfas med inlämningsuppgifter, två tillämpningsdagar samt examinationsfas. De två tillämpningsdagarna bygger omväxlande på teoripass och praktikfall där du får möjlighet att tillämpa sina kunskaper. Examinationsfasen innehåller diagnosfrågor, gamla tentamen och examinationswebbinar.

Fakulteten är praktiserande försäkringsexperter med mångårig erfarenhet av utbildning och branschen.

För vem

Detta är en utmärkt fördjupning för dig som antingen ska bli rådgivare eller har behov av dessa kunskaper på annat sätt. Idag kanske du är handläggare, produktutvecklare etc.

Mål och resultat

Fördjupade kunskaper i social- och avtalsförsäkring vid sjukdom, ålderdom och dödsfall.

Fakta:

Aktuella programstarter:

mars-april (lärarledda dagar 28-31/3)
Ort:
Live online
Datum:
28 - 31 mars 2023
Språk:
Svenska
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se