Beskrivning

Utbildningen utgår från individens försäkringsbehov men behandlar såväl frågor som kan komma upp vid individuell rådgivning som frågor som uppkommer från HR eller liknande.

Utbildningen innefattar kunna tillämpa, analysera och sätta samman fördjupande kunskap inom socialförsäkringen och de stora avtalsområdena d v s ITP1 och ITP2, SAF-LO, KAP-KL och AKAP-KR samt PA16 avd. 1 och 2.

Exempel på innehåll
– hur ITP-avtalet vuxit fram och vem som ansvarar för de olika delarna i värdekedjan (avtalsparterna, valcentralen och försäkringsgivarna)
– vilka försäkringsmoment och förmåner som ingår i respektive område
– hur olika pensionsunderlag beräknas och vilka sätt arbetsgivaren kan finansiera sina utfästelser på
– hur ser villkoren ut för att ersättningar ska kunna betalas ut
– vad som händer med ålderspensionen om man byter avtalsområden
– övergripande om hur tiotaggarlösningar och löneväxling fungerar

Utbildningen är uppdelad i tre faser; instuderingsfas med inlämningsuppgifter, lärarledda pass samt examinationsfas. De lärarledda passen bygger omväxlande på teoripass och praktikfall där du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper. Examinationsfasen innehåller diagnosfrågor, caseuppgifter och examinationswebbinar.

Lärarna är praktiserande försäkringsexperter med mångårig erfarenhet av utbildning och branschen.

För vem

Detta är en utmärkt fördjupning för dig som antingen ska bli rådgivare, har hand om ditt bolags pensions- och försäkringsförmåner eller har behov av dessa kunskaper på annat sätt. Idag kanske du är arbetar som försäkringshandläggare. assistent, produktutvecklare eller inom HR, etc.

Mål och resultat

Utbildningens övergripande syfte är att ge fördjupad kompetens för att du på ett förtroendeskapande sätt ska kunna informera och vägleda både arbetsgivare och försäkrade kopplat till social- och avtalsförsäkring vid sjukdom, pension och dödsfall.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se