Specialistprogram

 • 15 timmars akademin

  2020-12-30

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Business Continuity Management

  2020-11-30

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Stocholm

  Tid: 30 november-2 december

  Läs mer

 • Certifiering för Dataskyddsombud

  2020-10-21

  Utbildningen som certifierat dataskyddsombud ger förutsättning för att snabbt få den som ska agera som dataskyddsombud att förstå vad som krävs och praktisk kunskap om hur ansvaret bäst utövas

  Ort: Stockholm

  Tid: 21-23 oktober 2020

  Läs mer

 • Certifieringsutbildning för styrelse och ledningsfunktioner i försäkringsföretag

  2020-11-04

  Certifieringsutbildning som säkerställer ledningsfunktioners kunskap och lämplighet i enlighet med de utökade kraven för försäkringsföretag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 4-6 november 2020

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2020-12-09

  It-säkerhetsarbete och Cyber Risk Management som en integrerad del i den riskhanterande verksamhetsutvecklingen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 9-11 december

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2020-09-02

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-4 september + 29 september-1 oktober

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  2020-09-24

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Stockholm

  Tid: 24-25 september

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2020-09-21

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 21-22/9 + 21-22/10

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2020-12-02

  Ger dig en bred genomgång av finansiell riskhantering inom finanssektorn, försäkringssektorn, och andra sektorer som hanterar finansiella risker i sin verksamhet

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-4 december

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi

  2020-10-19

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Stockholm

  Tid: 19-21 oktober 2020

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2020-09-02

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-4 september + 30 september-2 oktober +14-16 oktober

  Läs mer

 • Motorunderwriting

  2021-02-11

  Motorfordonsförsäkring är en av de största och viktigaste försäkringsformerna som försäkringsföretagen har att erbjuda sina kunder. I en hårt konkurrensutsatt bransch med stort fokus på teknikutveckling från bilindustrin gäller det för försäkringsföretagen att hänga med och helst leda de områden som handlar om finansierings- och försäkringslösningar. Att basera premienivå på historiska händelser och det man redan vet är ju allmänt känt men frågan är om det räcker i en tid som denna när teknik och it utveckling går fortare än vad en tillförlitlig riskanalys kan göras.

  Ort: Stockholm

  Tid: 11-12 februari 2021

  Läs mer

 • Praktisk skadeståndsbedömning

  2020-12-02

  En försäkringsutbildning inom skadeståndsrätt med fokus på både i och utanför kontraktsförhållanden samt ansvarsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-3 december 2020

  Läs mer

 • Reinsurance in Practice Program

  2020-11-19

  I en tid när allt fler funktioner har nytta av kunskap om hur återförsäkringen är uppbyggd, fokuserar programmet på hur den nordiska återförsäkringsmarknaden praktiskt fungerar och olika aspekter utifrån detta

  Ort: Stockholm

  Tid: 19-20 november

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2020-10-07

  Metoder i att utvärdera lednings och styrningsprocesser för att nå organisationens långsiktiga mål för GRC (Governance Risk and Control) och närliggande områden

  Ort: Stockholm

  Tid: 7-9 oktober

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2020-08-31

  Programmet med en underwritingprocess som skapar affärsfördelar för ditt företag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 31 augusti-1 september + 23-24 september + 5-6 oktober + 3-5 november 2020

  Läs mer

 • Villkorstolkning

  2020-10-05

  Metodlära och konsekvensanalys vid tolkning av försäkringsvillkor

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 5-6 oktober 2020

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se