Specialistprogram

 • Ansvarsförsäkringsprogrammet

  2025-04-09

  En hetäckande utbildning i ansvarsförsäkring med fördjupande moment i skadeståndsrätt

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 9-10 april(online) + 7-8 maj (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Business Continuity Management

  2025-01-22

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 22 januari 2025 (online) + 5-6 februari 2025 (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2024-09-05

  Med möjlighet att bli diplomerad Cyber Risk Manager/CISO

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 5 september (online) + 18-19 september (Sal i Stockholm) + 3 oktober (online) 2024

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2024-03-07

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm + Online

  Tid: 7-8 mars + 22 mars(online) + 9-10 april + 17 april(online) + 29-30 april

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2024-08-28

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 28-30 augusti + 25-27 september

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Online genom självstudier

  Tid: Löpande antagning

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2024-04-09

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Ort: Live online + Sal i Stockholm

  Tid: 9-10 april (Live Online) + 24-25 april (Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2024-10-02

  Ramverk och Tillämpning med fokus på finansiell riskhantering för olika bolagstyper

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 2 oktober (online) + 9-10 oktober (sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Läs mer

 • Försäkringsakademin (version 4)

  15 eller valfritt antal timmars årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) som både breddar och fördjupar dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven enligt IDD-direktivet

  Ort: Online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Försäkringsakademin, version 3 (fd. 15timmars akademin)

  15 eller valfritt antal timmars årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) som både breddar och fördjupar dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven enligt IDD direktivet

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi

  2024-09-04

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 4 september (online) + 12-13 september (Sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2025-04-10

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm + Live online

  Tid: 10-11 april + 24 april(online) + 8-9 maj + 15 maj(online) 2025

  Läs mer

 • Geopolitisk Riskhantering

  2024-11-08

  Strategisk riskhantering och leading practice i en hållbarhetskontext

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 8 november (online) + 20-21 november (sal i Stockholm) + 28 november (online)

  Läs mer

 • Hållbarhet och Riskhantering – med EU taxonomin

  2024-06-04

  Med EU taxonomin

  Ort: Live Online

  Tid: 11-12 december

  Läs mer

 • Prissättning

  2024-09-03

  Denna utbildning lär dig grundläggande principerna för att göra korrekta bedömningar av prissättningen av försäkringar och försäkringsportföljer. (sak- och risklivprodukter) Med utgångspunkt och genomgång av några av fundamenten för en lönsam prissättning bygger vi en värdefull kunskapsbank för dig som deltagare att använda i ditt dagliga arbete. Oavsett om du arbetar med produktutveckling, rådgivning/försäljning eller […]

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 3 september (online) + 10-11 september (sal i Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Riskhantering i offentlig sektor

  2024-12-03

  Utbildningen ger god insikt i riskhantering, intern styrning och kontroll och inkluderar aspekter kring hållbarhet, kontinuitet och incidenthantering.

  Ort: Live online + Sal i Stockholm

  Tid: 3 december (online) + 11-12 december (Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2024-05-15

  Metoder i att utvärdera, granska och utveckla ledning och styrning för att nå organisationens långsiktiga mål

  Ort: Live Online + Stockholm

  Tid: 15 maj (online) + 22-23 maj (sal i Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Styrelse/Ledningsutbildning – Försäkringsföretag

  2024-11-26

  För styrelse, ledning och nyckelfunktioner i försäkringsföretag med fokus på kritiska risker och tillhörande regelverk

  Ort: Live Online + Sal i Stockholm

  Tid: 26 november (Live Online) + 3-4 december (Sal i Stockholm) 2024

  Läs mer

 • Tolkning av avtal och försäkringsvillkor

  2025-01-16

  Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 16 januari (online) + 22-23 januari 2025

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2024-09-12

  Programmet ger förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga och skapa en underwritingprocess som optimerar dina affärsåtaganden gentemot kund.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 12-13 september + 26 september(Online) + 17-18 oktober + 7 november(Online) + 13-15 november

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se