Specialistprogram

 • 15 timmars akademin

  2020-12-30

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Business Continuity Management

  2021-04-14

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Stocholm

  Tid: 14-16 april 2021

  Läs mer

 • Certifiering för Dataskyddsombud

  Utbildningen som certifierat dataskyddsombud ger förutsättning för att snabbt få den som ska agera som dataskyddsombud att förstå vad som krävs och praktisk kunskap om hur ansvaret bäst utövas

  Läs mer

 • Certifieringsutbildning för styrelse och ledningsfunktioner i försäkringsföretag

  2021-04-27

  Certifieringsutbildning som säkerställer ledningsfunktioners kunskap och lämplighet i enlighet med de utökade kraven för försäkringsföretag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 27-29 april 2021

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2021-03-23

  It-säkerhetsarbete och Cyber Risk Management som en integrerad del i den riskhanterande verksamhetsutvecklingen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 23-25 mars 2021

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2021-05-31

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 31 maj-1 juni + 1-2 september + 29-30 september 2021

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2021-01-26

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 26-28 januari +10-12 februari

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2021-10-13

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 13-14 oktober + 11-12 november 2021

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2021-05-24

  Ger dig en bred genomgång av finansiell riskhantering inom finanssektorn, försäkringssektorn, och andra sektorer som hanterar finansiella risker i sin verksamhet

  Ort: Stockholm

  Tid: 24-26 maj 2021

  Läs mer

 • Företagsförsäkring – Fördjupning

  2021-09-15

  Fördjupning i företagsförsäkringens viktigaste delar.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-16 september 2021

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  2021-12-30

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: online

  Tid: löpande antagning och start

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi

  2021-05-17

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Stockholm

  Tid: 17-19 maj 2021

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2022-09-19

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm salsundervisning + Liveonline

  Tid: 19-20 september + 4 oktober (online) + 17-18 oktober + 8 november (online) + 14-15 november 2022

  Läs mer

 • Motorunderwriting

  2021-02-11

  Motorfordonsförsäkring är en av de största och viktigaste försäkringsformerna som försäkringsföretagen har att erbjuda sina kunder. I en hårt konkurrensutsatt bransch med stort fokus på teknikutveckling från bilindustrin gäller det för försäkringsföretagen att hänga med och helst leda de områden som handlar om finansierings- och försäkringslösningar. Att basera premienivå på historiska händelser och det man redan vet är ju allmänt känt men frågan är om det räcker i en tid som denna när teknik och it utveckling går fortare än vad en tillförlitlig riskanalys kan göras.

  Ort: Stockholm

  Tid: 11-12 februari 2021

  Läs mer

 • Praktisk skadeståndsbedömning

  2020-12-02

  En försäkringsutbildning inom skadeståndsrätt med fokus på både i och utanför kontraktsförhållanden samt ansvarsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-3 december 2020

  Läs mer

 • Reinsurance in Practice Program

  2021-01-20

  I en tid när allt fler funktioner har nytta av kunskap om hur återförsäkringen är uppbyggd, fokuserar programmet på hur den nordiska återförsäkringsmarknaden praktiskt fungerar och olika aspekter utifrån detta

  Ort: Stockholm

  Tid: 20-21 januari 2021

  Läs mer

 • Strategisk styrning – Onlineomgång

  2021-04-20

  Metoder i att utvärdera lednings och styrningsprocesser för att nå organisationens långsiktiga mål för GRC (Governance Risk and Control) och närliggande områden

  Ort: Onlineutbildning. Denna utbildning ges även på plats i klassrum vid andra tillfällen.

  Tid: 20-22 april

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2021-04-15

  Programmet med en underwritingprocess som skapar affärsfördelar för ditt företag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-16 april + 6-7 maj + 19-20 maj + 9-11 juni

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se