Specialistprogram

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  2022-09-15

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Business Continuity Management – Live Online omgång

  2021-12-06

  Strategisk, taktisk, och praktisk incident- och kontinuitetshantering samt krishantering

  Ort: Live Online

  Tid: 6-8 december 2021

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2022-09-07

  Ett utbildningsprogram som rustar dig för att förstå och hantera cyberriskernas omfattning, seriositet och komplexitet

  Ort: Stockholm

  Tid: 7-9 september

  Läs mer

 • Diplomerad AML Specialist

  2022-05-02

  Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick. Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-3 maj + 17 maj (online) + 23-24 maj + 7 juni (online) + 15-16 juni

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2021-11-15

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 november + 29 november-1 december

  Läs mer

 • Enterprise Risk Management

  2021-12-31

  En basutbildning i ERM för olika funktioner

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 5 timmar

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både bredden och fördjupningen.

  Läs mer

 • Finansiell Riskhantering

  2021-12-01

  Ger dig en bred genomgång av finansiell riskhantering inom finanssektorn, försäkringssektorn, och andra sektorer som hanterar finansiella risker i sin verksamhet

  Ort: Stockholm

  Tid: 1-3 december 2021

  Läs mer

 • Företagsförsäkring – Fördjupning

  2022-05-12

  Branschens årliga fördjupning och nätverk för företagsrådgivare

  Ort: Stockholm

  Tid: 12-13 maj 2022

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  2021-12-30

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: online

  Tid: löpande antagning och start

  Läs mer

 • Försäkringschefen

  2021-12-30

  Att vara chef i försäkringsbranschen är spännande och inte bara ett ”vanligt” chefsjobb. Att vars chef i försäkringsbranschen ställer många speciella krav. I den här utbildningen får du stöd i de utmanigar somm ställs genom att föräkring inte liknar andra produkter, branschen är styrd av regelverk och kräver ett innovativt tänkande.

  Ort: online

  Tid: Löpande start, total studietid 11 timmar. Du väljer själv när du lägger tid på utbildningen och du har tillgång till den under en månads tid.

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi – Live Online omgång

  2022-03-22

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Live Online

  Tid: 22-24 mars 2022

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2022-03-23

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Stockholm salsundervisning + Liveonline

  Tid: 23-24 mars + 7 april (online) + 27-28 april + 10 maj (online) + 17-18 maj 2022

  Läs mer

 • Praktisk ansvarsförsäkring – Live Online omgång

  2021-10-19

  En hetäckande utbildning i ansvarsförsäkring med fördjupande moment i skadeståndsrätt

  Ort: Live Online

  Tid: 19 oktober + 27-28 oktober

  Läs mer

 • Riskhantering i offentlig sektor

  2022-03-16

  Utbildningen ger god insikt i riskhantering, intern styrning och kontroll och inkluderar aspekter kring hållbarhet, kontinuitet och incidenthantering.

  Ort: Stockholm

  Tid: 16-18 mars 2022

  Läs mer

 • Strategisk Informationssäkerhet

  2022-10-03

  Med möjlighet till dataskyddsombudcertifiering.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2-3 oktober + 24-26 oktober 2022

  Läs mer

 • Strategisk styrning

  2021-11-15

  Metoder i att utvärdera, granska och utveckla ledning och styrning. Kursen omfattar processerna för att planera, genomföra och följa upp verksamheten för att nå organisationens långsiktiga mål och vänder sig till Governance, Risk, Compliance och Controlfunktioner samt därtill närliggande funktioner.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 november

  Läs mer

 • Styrelse och ledningsutbildning för försäkringsföretag

  2022-03-15

  Med möjlighet att certifiera sig och visa på sin lämplighet till ledande uppdrag inom försäkringsföretag enligt ”fit and proper” devisen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 mars 2022

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2022-09-26

  Programmet ger förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga och skapa en underwritingprocess som optimerar dina affärsåtaganden gentemot kund.

  Ort: Stockholm

  Tid: 26-27 september +11 oktober (online) + 17-18 oktober + 8 november (online) + 14-16 november 2022

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se