Specialistprogram

 • Certifieringsutbildning för styrelse och ledningsfunktioner i försäkringsföretag

  2017-11-30

  Certifieringsutbildning som säkerställer ledningsfunktioners kunskap och lämplighet i enlighet med de utökade kraven för försäkringsföretag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 30 november-1 december

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  It-säkerhetsarbete och Cyber Risk Management som en integrerad del i den riskhanterande verksamhetsutvecklingen.

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2017-05-31

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 31 maj-2 juni + 13-15 juni

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2017-09-25

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både översikten och fördjupningen.

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 25-27 september + 18-20 oktober 2017

  Läs mer

 • Försäkringschefsprogrammet

  2017-10-23

  Programmet tar ett vidare grepp på försäkringschefsrollen och ger en helhetsbild av det omfattande ansvarsområde en chef i ett försäkringsföretag måste behärska. Alla regelverks-, teknik och processförändringar som skett de senaste åren har gett cheferna ett än större ansvarsområde än enbart den traditionella coaching och ”sista utposten” funktion som tidigare varit kutym i chefsrollen. En […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 23-25 oktober + 13-15 november + 11-13 december 2017

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi

  2017-10-24

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Stockholm

  Tid: 24-26 oktober

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2018-04-25

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 25-27 april + 7-9 maj + 28-30 maj 2018

  Läs mer

 • Integrerad riskhantering i offentlig sektor

  Riskhantering som stöd för bättre beslutsfattande

  Läs mer

 • Motorunderwriting

  2017-09-13

  Motorfordonsförsäkring är en av de största och viktigaste försäkringsformerna som försäkringsföretagen har att erbjuda sina kunder. I en hårt konkurrensutsatt bransch med stort fokus på teknikutveckling från bilindustrin gäller det för försäkringsföretagen att hänga med och helst leda de områden som handlar om finansierings- och försäkringslösningar. Att basera premienivå på historiska händelser och det man redan vet är ju allmänt känt men frågan är om det räcker i en tid som denna när teknik och it utveckling går fortare än vad en tillförlitlig riskanalys kan göras.

  Ort: Stockholm

  Tid: 13-15 september 2017

  Läs mer

 • Nya Dataskyddsförordningen

  2017-09-27

  Praktisk tillämpning av metoder för kartlägggning av uppgifter, utförande av känslighets-, risk - och konsekvensanalyser samt Dataskyddsombudets gransknings- och rapporteringsansvar

  Ort: Stockholm

  Tid: 27-28 september

  Läs mer

 • Praktisk skadeståndsbedömning

  2018-01-31

  En försäkringsutbildning inom skadeståndsrätt med fokus på både i och utanför kontraktsförhållanden samt ansvarsförsäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, plan 1

  Tid: 31 januari - 2 februari 2018

  Läs mer

 • Regresshantering

  Identifiering och processhantering av regresser

  Läs mer

 • Risktransferering och Försäkring

  2017-09-25

  En gedigen genomgång av försäkringsmarknaden med ett speciellt fokus på försäkring som risktransferering och internationella försäkringsprogram.

  Ort: Stockholm

  Tid: 25-26 september

  Läs mer

 • Riskvärdering och Modellering

  2017-10-16

  Ger dig en gedigen genomgång av olika beräkningsmodeller vid bedömning och hantering av olika risker.

  Ort: Stockholm

  Tid: 16-17 oktober

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  Programmet med en underwritingprocess som skapar affärsfördelar för ditt företag.

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

annemarie-hagg

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se