Specialistprogram

 • Affärsdriven GRC

  2017-12-11

  Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för styrning och kontroll. Målet med programmet är att deltagarna utifrån sin egen roll ska få en vidare och djupare förståelse för kopplingen mellan intern styrning och kontroll och riskhantering och företagets verksamhet och affär. Utgångspunkten är att en tydlig koppling till strategi, […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 11-13 december

  Läs mer

 • Certifieringsutbildning för styrelse och ledningsfunktioner i försäkringsföretag

  2017-11-30

  Certifieringsutbildning som säkerställer ledningsfunktioners kunskap och lämplighet i enlighet med de utökade kraven för försäkringsföretag.

  Ort: Stockholm

  Tid: 30 november-1 december

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  It-säkerhetsarbete och Cyber Risk Management som en integrerad del i den riskhanterande verksamhetsutvecklingen.

  Läs mer

 • Diplomerad Risk Manager

  2018-03-21

  Diplomprogram som belyser risk managerns komplexa roll och ger deltagarna kunskap och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

  Ort: Stockholm

  Tid: 21-23 mars + 23-25 april

  Läs mer

 • Entreprenadförsäkringsprogrammet

  2017-09-25

  Som verksam i hanteringen av entreprenadförsäkringar har du ett svåröverskådligt område att bemästra. Entreprenadsförsäkringsprogrammet ger dig både översikten och fördjupningen.

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Tid: 25-27 september + 18-20 oktober 2017

  Läs mer

 • Försäkringschefsprogrammet

  2017-10-23

  Programmet tar ett vidare grepp på försäkringschefsrollen och ger en helhetsbild av det omfattande ansvarsområde en chef i ett försäkringsföretag måste behärska. Alla regelverks-, teknik och processförändringar som skett de senaste åren har gett cheferna ett än större ansvarsområde än enbart den traditionella coaching och ”sista utposten” funktion som tidigare varit kutym i chefsrollen. En […]

  Ort: Stockholm

  Tid: 23-25 oktober + 13-15 november + 11-13 december 2017

  Läs mer

 • Försäkringsekonomi

  2017-10-24

  För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

  Ort: Stockholm

  Tid: 24-26 oktober

  Läs mer

 • Försäkringsjuridiska programmet

  2018-04-25

  En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 25-27 april + 14-16 maj + 28-30 maj 2018

  Läs mer

 • Integrerad riskhantering i offentlig sektor

  Riskhantering som stöd för bättre beslutsfattande

  Läs mer

 • Motorunderwriting

  2017-09-13

  Motorfordonsförsäkring är en av de största och viktigaste försäkringsformerna som försäkringsföretagen har att erbjuda sina kunder. I en hårt konkurrensutsatt bransch med stort fokus på teknikutveckling från bilindustrin gäller det för försäkringsföretagen att hänga med och helst leda de områden som handlar om finansierings- och försäkringslösningar. Att basera premienivå på historiska händelser och det man redan vet är ju allmänt känt men frågan är om det räcker i en tid som denna när teknik och it utveckling går fortare än vad en tillförlitlig riskanalys kan göras.

  Ort: Stockholm

  Tid: 13-15 september 2017

  Läs mer

 • Nya Dataskyddsförordningen

  2017-09-27

  Praktisk tillämpning av metoder för kartlägggning av uppgifter, utförande av känslighets-, risk - och konsekvensanalyser samt Dataskyddsombudets gransknings- och rapporteringsansvar

  Ort: Stockholm

  Tid: 27-28 september

  Läs mer

 • Praktisk skadeståndsbedömning

  2018-01-31

  En försäkringsutbildning inom skadeståndsrätt med fokus på både i och utanför kontraktsförhållanden samt ansvarsförsäkring.

  Ort: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, plan 1

  Tid: 31 januari - 2 februari 2018

  Läs mer

 • Regresshantering

  Identifiering och processhantering av regresser

  Läs mer

 • Risktransferering och Försäkring

  2017-09-25

  En gedigen genomgång av försäkringsmarknaden med ett speciellt fokus på försäkring som risktransferering och internationella försäkringsprogram.

  Ort: Stockholm

  Tid: 25-26 september

  Läs mer

 • Riskvärdering och Modellering

  2017-10-16

  Ger dig en gedigen genomgång av olika beräkningsmodeller vid bedömning och hantering av olika risker.

  Ort: Stockholm

  Tid: 16-17 oktober

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2018-03-14

  Programmet med en underwritingprocess som skapar affärsfördelar för ditt företag.

  Ort: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

  Tid: 14-15 mars,11-12 april, 2-3 maj och 23-25 maj 2018

  Läs mer

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

annemarie-hagg

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se