Beskrivning

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid personskadereglering på skadeståndsrättslig grund. Utbildningen innefattar föreläsning och praktiska övningar som ger kunskap i hur aktiv personskadereglering ska bedrivas inom samtliga ersättningsslag inklusive invaliditetsnivån. Utbildningen omfattar metodik, process och praktisk reglering inom huvudområdena: Skaderegleringsprocessen, Kostnader, Medicinsk bedömning, Inkomstförluster, Socialförsäkring och Personskadejuridik. Utbildningen omfattar totalt sex dagar fördelat på tre tillfällen samt avslutas med en skrivning.

Innehåll
Block 1, 2 dagar (live online)
Begreppet personskada
Ideell Ersättning: Sveda och värk, menersättning, särskilda olägenheter, kostnader

Block 2, 2 dagar (sal i Stockholm)
Inkomstförlust, pensionsförlust, jämkning

Block 3, 2 dagar (sal i Stockholm)
Underhåll, dröjsmålsränta, ombud, preskription, omprövning
Grupparbete och praktikfall som innefattar samtliga ersättningsslag

Efter utbildningen ska du kunna reglera personskador på skadeståndsrättslig grund innefattande alla typer av ersättningsslag. Personskadereglering är också en delkurs i Diplomutbildningen för personskadereglerare.

För vem

Personskadereglerare, skadechefer, ombud

Mål och resultat

Efter utbildningen ska deltagarna kunna reglera personskador på skadeståndsrättslig grund innefattande alla typer av ersättningsslag.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se