Beskrivning

Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig en god överblick gällande området och den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna.

Utbildningen utgår från den medicinska terminologin och tar upp viktiga moment som sjukdomars och skadors uppkomst och läkningsförlopp.

Utbildningen innehåller försäkringsmedicinska föreläsningar, medicinsk journallära, diagnoslära och behandlade praktikfall.

Utbildningen är uppbyggd kring ett antal medicinska ämnen som är relevanta ur försäkringshänseende och genomförs under sammanlagt sex dagar fördelat på två tillfällen.

Områden som tas upp:
Anatomi och terminologi
Invärtesmedicin
Ortopedi
Neurologi
Handkirurgi
Ögonskador
Ansiktstrauma
Plastikkirurgi

Alla föreläsare är specialistläkare som dagligen hanterar dessa frågor inom sjuk- och traumavård.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med personförsäkring, t ex som skadereglerare, riskbedömare, underwriter eller produktutvecklare, men saknar tidigare medicinsk utbildning.

Mål och resultat

Utbildningen ger en god överblick på det medicinska området kopplat till personförsäkring och förbereder deltagarna för att göra ett affärsmässigt arbete.

Fakta:

Aktuella programstarter:

3 moduler: 18-19 sep, 9-10 okt, 16-17 okt 2024
Ort:
Live online
Datum:
18 september - 17 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
48 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se