Beskrivning

Säljdiskussioner kretsar ofta kring produkter, rationella fördelar och pris. Köpbeslut fattas däremot till 70% emotionellt. Oavsett om dialogen med kunden sker online, via telefon eller i ett fysiskt möte, är det viktigt att du som säljare själv förstår värdet av det du säljer och förmedlar det på ett förtroendeingivande sätt som leder till köp.

Denna utbildning börjar online med att du fördjupar dig i den övergripande frågan om varför är försäkring inte bara ett nödvändigt ont, utan något kritiskt för företag, privatpersoner och framför allt samhällsutvecklingen? Svaret är inte det du väntar dig.

Fler vanliga missförstånd i kunddialoger har sin grund i att försäkring skiljer sig från ”vanliga” produkter. Dessa missförstånd undviks genom att djupdyka i följande områden, som också utgör basen i denna första utbildningsdel:

• Värdet av försäkring
• Varför riskselektion är viktigt
• Hur ett försäkringspris är uppbyggt
• Hur skadehistorik kan användas
• Tankefällor och beslutsfattande

Denna del av utbildningen sker online på egen hand, men det är vid flera tillfällen bra och önskvärt att du diskuterar frågor med t ex en kollega. Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter. Totalt behövs ca fem timmar avsättas och du kan planera själv när dessa timmar läggs – dock rekommenderas att du sprider dessa timmar på ca 2-3 dagar.

Nästa del av utbildningen består av två lärarledda halvdagar där vi arbetar aktivt med följande delar:

• Hur fattas ett köpbeslut?
• Säljsamtalets ”koreografi”
• Ta fram unika fördelar
• Hur man ger insikter som leder kunden till att uppskatta de unika fördelarna
• Prisinvändningar
• Vidare träning

Ingen tentamen genomförs i denna utbildning, för att bli godkänd krävs närvaro och aktivt deltagande alla utbildningsmoment.

För vem

Utbildningens innehåll är anpassat till försäljning i försäkringsbranschen (t ex säljare, rådgivare och förmedlare) men även om du har en ledarroll, assistentroll eller arbetar med kundkommunikation kommer du ha ett stort utbyte av utbildningen.

Mål och resultat

Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att öka din försäljning eller förbättra den service som kunderna får från dig. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med högre försäljning.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Ca 5 timmar onlineutbilning samt två halvdagswebinar
Ort:
online + live online
Datum:
03 - 04 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
18 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se