Beskrivning

Vi välkomnar dig till tre spännande dagar som erbjuder möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Du kommer att få en personlig beteendeanalys som ger dig konkreta verktyg för hur just du ska lyckas ännu bättre i din påverkanssituation. Ingen tentamen genomförs i denna kurs, för att bli godkänd på detta kursmoment så krävs närvaro och aktivt deltagande alla tre kursdagarna.

För vem

Kursens innehåll är anpassat med fokus på försäljning men även om du har en ledarroll, assistentroll eller arbetar med kundkommunikation kommer du ha ett stort utbyte av dagarna.

Mål och resultat

Kursen handlar om relationen mellan dig och andra och hur du kan förstå och påverka andra genom en personligt anpassad professionell kommunikation.

Fakta:

Aktuella programstarter:

27-29 april 2020
Ort:
City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, Stockholm
Datum:
27 - 29 april 2020
Språk:
Svenska
Pris:
18 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se