Beskrivning

I denna utbildning lär du dig den praktiska hanteringen av företagsskador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter en inledning med grundläggande principer för skadehandläggning kommer vi gå in på egendomsskadereglering, ansvarsskadereglering och avbrottsskadereglering.

Utbildningen är uppbyggd på så väl teoretiska genomgångar som praktiska övningar med följande innehåll:

– Grundläggande principer för skadehandläggning
– Framkallande av försäkringsfall
– Säkerhetsföreskrifter
– Försäkringsjuridik vid skadereglering
– Skaderegleringsmetodik
– Villkorstolkning
– Regress
– Best Practice Egendomsskador, Ansvarsskador, Avbrottsskador
– Caseövningar

För vem

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom företagsskadereglering.

Mål och resultat

Efter utbildningen ska du kunna tillämpa villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Totalt tre lärarleda dagar
Ort:
Live online
Datum:
25 - 29 november 2024
Språk:
Svenska
Pris:
27 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se