Beskrivning

Kursen lär dig den praktiska hanteringen av skador och fördjupar dina kunskaper om försäkringsvillkoren och tolkningen av dem. Efter kursen ska du kunna tillämpa
villkoren i praktiska fall och därmed kunna avgöra när och hur skadeersättning ska betalas inom företagsförsäkring.

För vem

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom företagsskadereglering.

Fakta:

Aktuella programstarter:

28-30 november
Datum:
28 - 30 november 2022
Språk:
Svenska
Pris:
18 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se