Rådgivare/Säljare

 • Certifierad Placeringsrådgivare

  2025-04-01

  Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.

  Läs mer

 • Diplomerad Livförsäkringsrådgivare – (Livdiplomet)

  2024-10-03

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start (9-15 lärarledda dagar samt minst motsvarande mängd tid till online/självstudier bör avsättas)

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2024-11-04

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 4-6 nov och 19-22 nov (tenta slutet av november)

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och individuell tjänstepension

  Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa och omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet för att bli en uppskattad företagsrådgivare. Utbildningen innefattar bland annat individuell tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, pensionsutfästelse, avdragsrätt, etc. samt även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Läs mer

 • Försäkringsaffärer och kundrelationer

  2024-10-03

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: online + live online

  Tid: Ca 5 timmar onlineutbilning samt två halvdagswebinar

  Läs mer

 • Försäkringsakademin (version 4)

  15 eller valfritt antal timmars årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) som både breddar och fördjupar dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven enligt IDD-direktivet

  Ort: Online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: Online

  Tid: Totalt ca 5 timmmars studietid samt kunskapsprov

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring

  2024-10-09

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Online + live online

  Tid: oktober -mars

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  2024-12-31

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Ort: Online

  Läs mer

 • Juridik och beskattning B (fördjupningskurs)

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i "Livdiplomutbildningen" – den ger goda kunskaper inom FAL, familjerätt och beskattning kopplat till livförsäkringsområdet.

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2025-01-30

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Lärarledda pass 30-31 januari samt 12-13 februari

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2024-10-08

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt tre lärarledda dagar i oktober 2024

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring B (fördjupningskurs)

  Denna fristående kurs ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  Att vara faktamässigt insatt inom företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som specialist, skadereglerare eller kvalificerad rådgivare/säljare/förmedlare inom området handlar det även om att förstå och kunna visa hur riskhanteringen och företagsförsäkringen hänger samman. I denna sammanfattande tillämpningsutbildning får du möjlighet att testa, fördjupa och förankra dina samlade kunskaper.

  Läs mer

 • Tolkning av avtal och försäkringsvillkor

  2025-01-16

  Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 16 januari (online) + 22-23 januari 2025

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2024-09-12

  Programmet ger förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga och skapa en underwritingprocess som optimerar dina affärsåtaganden gentemot kund.

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 12-13 september + 26 september(Online) + 17-18 oktober + 7 november(Online) + 13-15 november

  Läs mer