Rådgivare/Säljare

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Läs mer

 • Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering

  Onlineutbildning speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

  Läs mer

 • Certifierad Placeringsrådgivare

  2023-09-06

  Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Online och i Stockholm

  Tid: Uppstartswebinar 24 aug, salsdagar 6-7 sep, webinar 20 och 22 sept. Tentamen 4 oktober.

  Läs mer

 • Diplomerad Livförsäkringsrådgivare – (Livdiplomet)

  2023-12-30

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start (9-15 lärarledda dagar samt minst motsvarande mängd tid till online/självstudier bör avsättas)

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  2023-11-06

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Ort: Modul 1: Live online (webinar) + Modul 2 : i Stockholm

  Tid: Totalt 7 dagar: 6-8 nov och 21-24 nov (tenta 1 dec)

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och individuell tjänstepension

  2024-05-13

  Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa och omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet för att bli en uppskattad företagsrådgivare. Utbildningen innefattar bland annat individuell tjänstepension inkluderande direktpension, alternativ ITP, pensionsutfästelse, avdragsrätt, etc. samt även individuella försäkringslösningar för företagsledare och anställda.

  Ort: Online + Stockholm

  Tid: Ca en halv dags förstudier + tre lärarledda dagar

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: Online

  Tid: Totalt ca 5 timmars studietid

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: Online

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring

  2023-10-11

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Live online

  Tid: oktober -mars

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Läs mer

 • Juridik och beskattning B (fördjupningskurs)

  2023-10-24

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet – den ger goda kunskaper inom FAL, familjerätt och beskattning kopplat till livförsäkringsområdet.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt 2 dagar lärarledd tid under oktober, utöver det ca fyra dagar för självstudier online och via litteratur

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring

  2023-08-24

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live online

  Tid: Totalt 4 dagar lärarledd undervisning (24-25/8 samt 5-6/9)

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  2023-10-16

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Ort: Live online

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2023-10-05

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: online + live online

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring B (fördjupningskurs)

  2024-03-19

  Denna fristående kurs ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Ort: Live online

  Tid: Total studietid ca 7 dagar över ca 6 veckor (självstudier + 4 lärarledda halvdagar i sluten av mars)

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2023-06-01

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 2 dagar i juni (inkluderande sammanfattande sluttentamen för diplomutbildning)

  Läs mer

 • Tolkning av avtal och försäkringsvillkor

  2025-01-16

  Denna utbildning lär dig tolkning av avtal och försäkringsvillkor ur ett flertal olika aspekter. Inom försäkringsbranschen har försäkringsbolag och försäkringsförmedlare många olika former av avtal med olika aktörer, t.ex. leverantörer, samarbetspartners och försäkringstagare/försäkrade. Som försäkringsanställd är det därför viktigt att ha kunskap om allmän avtalsrätt, d.v.s. principerna för hur avtal ingås, vad ett avtal bör […]

  Ort: Live online + Stockholm

  Tid: 16 januari (online) + 22-23 januari 2025

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2023-09-18

  Programmet ger förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga och skapa en underwritingprocess som optimerar dina affärsåtaganden gentemot kund.

  Ort: Stockholm + Live online

  Tid: 18-19 september + 5 oktober (Live online) + 19-20 oktober + 7 november (Live online) + 15-17 november

  Läs mer