Rådgivare/Säljare

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering

  Onlineutbildning speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott.

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: löpande start, omfattar ca 3 timmars studietid

  Läs mer

 • Certifierad Placeringsrådgivare

  2022-06-07

  Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi & finansiell rådgivning, och den säkerställer att du uppfyller de lagmässiga kompetenskraven för rådgivare. Utbildningen är även specialutformad för att du skall klara SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

  Ort: Stockholm

  Tid: Juni

  Läs mer

 • Diplomerad Livförsäkringsrådgivare – (Livdiplomet)

  2022-02-16

  Försäkringsbranschens mest välrenommerade diplomutbildning för dig som vill arbeta som rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkring.

  Ort: Stockholm/online se resp. delkurs

  Tid: Löpande start

  Läs mer

 • Företagsförsäkring

  Ett helhetsgrepp på företagsförsäkring.

  Läs mer

 • Företagsrådgivning och tjänstepension

  2022-05-09

  Omsätt dina livförsäkringskunskaper i kundmötet

  Ort: Stockholm/live online

  Tid: 9-11 maj och 30-31 maj

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: online

  Tid: löpande antagning och start

  Läs mer

 • Försäkringsdistribution

  Utbildning i lagen om försäkringsdistribution

  Ort: online

  Tid: Utbildningen tar ca 4 timmar.

  Läs mer

 • Grundutbildning i livförsäkring

  2022-03-01

  En bred bas inom livförsäkringsområdet

  Ort: Live online + självstudier

  Tid: Mars

  Läs mer

 • Juridik – Personförsäkring

  Utbildningen är en bas för alla som arbetar med personförsäkring. Du får en genomgång av Försäkringsavtalslagen (FAL) och de avsnitt som berör personförsäkringar.

  Läs mer

 • Juridik och beskattning B (fördjupningskurs)

  Denna juridikutbildning går att läsa som enskild kurs, men ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet – den ger goda kunskaper inom FAL, familjerätt och beskattning kopplat till livförsäkringsområdet.

  Läs mer

 • Juridik-skadeförsäkring – Live Online omgång

  2022-01-24

  Denna utbildning ger dig den försäkringsjuridiska plattformen som du behöver för att lyckas i ditt arbete. Förutom juridiska terminologi får du relevant praktisk övning i juridisk problemlösning, förståelse för det juridiska ramverk du måste förhålla dig till i din yrkesroll och fördjupade kunskaper i juridikens betydelse för försäkringars uppbyggnad.

  Ort: Live Online utbildning.

  Tid: 24-25 januari + 7-8 februari

  Läs mer

 • Riskhantering och försäkring

  Oavsett inom vilka branscher dina kunder befinner sig så har de en sak gemensamt. Det finns ingen riskfri tillvaro. Det är alltså väldigt viktigt att på ett professionellt sätt kunna bedöma sannolikheterna att något kan inträffa och begränsa konsekvenserna. En bra riskanalys är med andra ord avgörande för att fatta rätt beslut och denna kurs ger dig metoderna.

  Läs mer

 • Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen

  2022-04-11

  Denna utbildning syftar till att du ska få både en grundläggande och djup förståelse för rollen som säljare inom bank och försäkring.

  Ort: Live online

  Tid: 11-12 april

  Läs mer

 • Social- och avtalsförsäkring B (fördjupningskurs) – Live Online omgång

  2022-03-28

  Denna fristående kurs ingår även som ett delmoment i IFU-diplomet och behandlar de viktiga och komplexa frågorna kring individens försäkring genom lag och anställning. Har du redan grundkunskaperna inom området? Då är detta ett utmärkt val för dig som behöver fördjupade kunskaper.

  Ort: Stockholm

  Tid: Våren 22

  Läs mer

 • Tillämpning företagsförsäkring

  2021-12-06

  Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

  Ort: Stockholm

  Tid: 6-7 december

  Läs mer

 • Underwritingprogrammet

  2022-09-26

  Programmet ger förutsättningar för att förbättra din analytiska förmåga och skapa en underwritingprocess som optimerar dina affärsåtaganden gentemot kund.

  Ort: Stockholm

  Tid: 26-27 september +11 oktober (online) + 17-18 oktober + 8 november (online) + 14-16 november 2022

  Läs mer