Beskrivning

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för skaderegleraren att göra egna medicinska bedömningar av mindre invaliditeter understigande 5%. Detta med målet att utbildningen internt ska ge snabbare skadereglering, minskade kostnader, ökad kompetens och nöjdare kunder. Ett skadefall av denna typ som idag går igenom en medicinsk rådgivare kostar en ansenlig summa pengar och tar lång tid att handlägga vilket man genom intern hantering direkt kan undvika. Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden. Efter inledande teoretisk utbildning under två dagar praktiserar deltagarna sina kunskaper under cirka 9 månader och återkommer sedan för en avslutande fördjupningsdel med tillhörande certifiering.
Innehåll i urval
Dag 1-2 (Online)
Utbildning av medicinska termer, anatomi för knä-, fot-, armbåge, axelled, nacke och hand
Försäkringsmedicinsk utbildning för aktuella bedömningsområden
Ortopediska sjukdomar
Medicinsk specialutbildning
Utformning av intyg
Bedömning av autentiska skadefall
Grupparbeten

Dag 3-4 (Sal i Stockholm)
Kort anatomisk repetition
Tabellverket
Anatomi halsrygg
Anatomi – hand – fördjupning
Vanliga skador (axel, armbåge, hand, knä, fot, nacke)
Individuella och grupparbeten;
– bedömning av fot, knä och hand
– bedömning av nackärenden
– bedömning av axel-, och armbågsärenden
– bedömning av medicinsk invaliditet hand/fingrar
Löpande genomgång av egna ärenden
Erfarenhetsutbyte från branschen om arbetet med bedömningar
Dialog med medicinsk rådgivare
Skriftligt certifieringstest

Utbildningen leds av specialistläkare/medicinsk rådgivare och genomförs både online och i sal i Stockholm.

För vem

Sjuk- och olycksfallsskadereglerare eller personskadereglerare med minst 2 års erfarenhet av denna typ av skadereglering.

Mål och resultat

Genom utbildningen kvalitetssäkrar du arbetet med mindre invaliditeter. Resultatet gör att du som skadereglerare får kompetens att utföra egna medicinska bedömningar vilket bidrar till en snabbare skadereglering som i sin tur leder till minskade kostnader och nöjdare kunder.

Fakta:

Aktuella programstarter:

29-30 augusti 2024 (online) + 5-6 maj 2025 (sal i Stockholm)
Ort:
Live online + Stockholm
Datum:
29 augusti 2024 - 06 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)
Möjlighet finns också att delta två dagar för 30 000 kronor + moms.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se