Beskrivning

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för skaderegleraren att göra egna medicinska bedömningar av mindre invaliditeter understigande 5%. Allt detta med målet att utbildningen internt ska ge snabbare skadereglering, minskade kostnader, ökad kompetens och nöjdare kunder. Ett skadefall av denna typ som idag går igenom en medicinsk rådgivare kostar en ansenlig summa pengar och tar lång tid att handlägga vilket man genom intern hantering direkt kan undvika.
Utbildningen omfattar dels en fördjupad kunskap inom Anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.
Utbildningen leds av specialistläkare/medicinsk rådgivare. Genom utbildningen kvalitetssäkrar du arbetet med mindre invaliditeter och ges också möjlighet att säkerställa detta med ett interaktivt kunskapstest.

Innehåll i urval
• Utbildning av medicinska termer, anatomi för knä-, fot-, armbåge, axelled, nacke och hand
• Försäkringsmedicinsk utbildning för aktuella bedömningsområden
• Ortopediska sjukdomar
• Medicinsk specialutbildning
• Utformning av intyg
• Bedömning av autentiska skadefall
• Grupparbeten
• Kunskapsstest (frivilligt)

efter genomförd utbildning praktiserar deltagarna sina kunskaper under cirka ett år och ges sen möjligheten att återkomma på en fördjupningsdag och certifiering.(Steg 2)

För vem

Sjuk- och olycksfallsskadereglerare eller Personskadereglerare med minst 2 års erfarenhet av heltidsarbete.

Fakta:

Aktuella programstarter:

5-6 maj 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
05 - 06 maj 2021
Språk:
Svenska
Pris:
16 500 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se