Beskrivning

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för skaderegleraren att göra egna medicinska bedömningar av mindre invaliditeter understigande 5%. Detta med målet att utbildningen internt ska ge snabbare skadereglering, minskade kostnader, ökad kompetens och nöjdare kunder. Ett skadefall av denna typ som idag går igenom en medicinsk rådgivare kostar en ansenlig summa pengar och tar lång tid att handlägga vilket man genom intern hantering direkt kan undvika.

Utbildningen omfattar både en fördjupad kunskap inom anatomi och i att göra medicinska bedömningar inom specifika skadeområden.

Utbildningen leds av specialistläkare/medicinsk rådgivare och genomförs online.
Genom utbildningen kvalitetssäkrar du arbetet med mindre invaliditeter.

Innehåll i urval
• Utbildning av medicinska termer, anatomi för knä-, fot-, armbåge, axelled, nacke och hand
• Försäkringsmedicinsk utbildning för aktuella bedömningsområden
• Ortopediska sjukdomar
• Medicinsk specialutbildning
• Utformning av intyg
• Bedömning av autentiska skadefall
• Grupparbeten

Efter genomförd utbildning praktiserar deltagarna sina kunskaper under cirka 6 månader-1,5 år och välkomnas därefter att fortfölja sin utbildning med en fördjupningsutbildning och certifiering. (Steg 2)

För vem

Sjuk- och olycksfallsskadereglerare eller personskadereglerare med minst 2 års erfarenhet av heltidsarbete.

Mål och resultat

Resultatet av att du som skadereglerare får kompetens att utföra egna medicinska bedömningar blir snabbare skadereglering, minskade kostnader och nöjdare kunder.

Fakta:

Aktuella programstarter:

27-28 april 2023
Ort:
Live online
Datum:
27 - 28 april 2023
Språk:
Svenska
Pris:
19 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se