IFU startade som försäkringsbranschens eget utbildningsinstitut (Institutet för FörsäkringsUtbildning) och är fortfarande det naturliga valet när det gäller utbildningar inom försäkring. Våra diplomutbildningar sätter standarden vad gäller nivå och inriktning. IFU drivs kommersiellt men överskottet går till forskning på Handelshögskolan i Stockholm.

Vi bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas och försäkringsbranschens utmaningar och dilemman. Detta gör att programmen ger verklig effekt – både på kort och lång sikt.

IFU Förlag

2005 såldes IFU förlag till Studentlitteratur. För frågor om böcker hänvisar vi till Studentlitteratur.

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se