IFU startade som försäkringsbranschens eget utbildningsinstitut (Institutet för FörsäkringsUtbildning) och är fortfarande det naturliga valet när det gäller utbildningar inom försäkring. Våra diplomutbildningar sätter standarden vad gäller nivå och inriktning. IFU drivs kommersiellt men överskottet går till forskning på Handelshögskolan i Stockholm.

IFU Förlag

2005 såldes IFU förlag till Studentlitteratur. För frågor om böcker hänvisar vi till Studentlitteratur.

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se