Beskrivning

Utbildningen fokuserar på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt går vi igenom fallanalyser och lagtolkningar i form av gruppövningar och diskussionsuppgifter.

Under utbildningsdagarna varvas föreläsning och praktiskt arbete inom de olika rättsområden som är kopplade till försäkring. Tyngdpunkten i det pedagogiska upplägget består av föreläsningar, diskussioner och praktikfall, där fallanalys och lagtolkning är exempel på moment som ingår.

Utöver ovan ingår även onlineutbildningen GDPR för försäkringsbranschen. En utbildning om Dataskyddsförordningen i praktiken, speciellt anpassad för dig i försäkringsbranschen om vad som gäller och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll.

För vem

Försäkringssäljare/rådgivare, förmedlare, skadereglerare, riskbedömare och andra som i sitt arbete har behov av kunskap i skadeförsäkringsrelaterad juridik. Utbildningen är fristående men ingår även som ett av huvudområdena i flera av IFU-diplomutbildningarna.

Mål och resultat

Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att lösa juridiska problemställningar och villkorstolkningsfrågor och att kunna lämna juridiskt hållbar information och råd i din yrkesroll. Du får även viktiga baskunskaper kopplat till GDPR i försäkringsbranschen.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Ort:
Live-online
Datum:
29 januari - 13 februari 2024
Språk:
Svenska
Pris:
32 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se