Beskrivning

Utbildningen fokuserar på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt går vi igenom fallanalyser och lagtolkningar i form av gruppövningar och diskussionsuppgifter.

Under utbildningsdagarna varvas föreläsning och praktiskt arbete inom de olika rättsområden som är kopplade till försäkring. Tyngdpunkten i det pedagogiska upplägget består av föreläsningar, diskussioner och praktikfall, där fallanalys och lagtolkning är exempel på moment som ingår.

För vem

Försäkringssäljare/rådgivare, förmedlare, skadereglerare, riskbedömare och andra som i sitt arbete har behov av kunskap i skadeförsäkringsrelaterad juridik. Utbildningen är fristående men ingår även som ett av huvudområdena i flera av IFU-diplomutbildningarna.

Mål och resultat

Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att lösa juridiska problemställningar och villkorstolkningsfrågor och att kunna lämna juridiskt hållbar information och råd i din yrkesroll.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Lärarledda pass 30-31 januari samt 12-13 februari
Ort:
Live online
Datum:
30 januari - 13 februari 2025
Språk:
Svenska
Pris:
34 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se