Beskrivning

Utbildningen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt går vi därefter igenom fallanalyser och lagtolkningar i form av gruppövningar och diskussionsuppgifter.

Under dagarna varvas föreläsning och praktiskt arbete inom de olika rättsområden som är kopplade till försäkring. Tyngdpunkten i det pedagogiska upplägget kommer att kretsa kring föreläsningar, diskussioner och praktikfall där fallanalys och lagtolkning är exempel på moment som ingår.

Utbildningen ingår även som ett av huvudområdena i IFU diplomen.

För vem

Säljare, förmedlare, skadereglerare, riskbedömare och andra som i sitt arbete har behov av kunskap i sakförsäkringsrelaterad juridik. Utbildningen ingår i IFUs diplomutbildningar för säljare, förmedlare, riskbedömare och skadereglerare.

Mål och resultat

Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att lösa juridiska problemställningar och villkorstolkningsfrågor och att kunna lämna juridiskt hållbar information och råd i din yrkesroll.

Fakta:

Aktuella programstarter:

24-25 aug samt 7-8 sept
Ort:
Stockholm
Datum:
24 augusti - 08 september 2020
Språk:
Svenska
Pris:
26 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se