Beskrivning

Kursen är uppbyggd kring ett antal huvudområden som presenteras i en processkronologisk ordning. Dessa områden är centrala i riskbedömningsarbetet och bidrar också till att skapa en helhetsbild och djupare förståelse för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund. För att göra utbildningen så realistisk som möjligt, används autentiska fall och situationer hämtade ifrån en riskbedömares arbetsvardag.

Kursinnehåll
– Riskbedömningens funktion i försäkringssammanhang
– Riskprövning – övergripande metoder och ’best practice’
– Riskurval – marknadsanpassat eller ej?
– Produktutbud
– Oriktiga uppgifter
– Försäkringsmedicinska praktikfall

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar med riskbedömning av personrelaterade försäkringar eller i dess omedelbara närhet.

Mål och resultat

Deltagaren får ett helhetsgrepp på detta svårbemästrade område och en metod för att göra en korrekt riskbedömning. Denna metod skapas utifrån praktisk erfarenhet, bolagspolicy, branschkriterier och medicinsk kunskap och är direkt användbar i det dagliga arbetet.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Två utbildningsdagar samt tentamen
Ort:
Online
Datum:
24 - 25 oktober 2024
Språk:
Svenska
Pris:
20 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se