Ledning/Styrelse

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: Onlineutbildning

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: online

  Tid: 15 timmar

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2022-09-07

  Med möjlighet att bli diplomerad Cyber Risk Manager/CISO

  Ort: Stockholm

  Tid: 7-9 september

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: online

  Tid: löpande antagning och start

  Läs mer

 • Försäkringschefen

  Att vara chef i försäkringsbranschen är spännande och inte bara ett ”vanligt” chefsjobb. Att vars chef i försäkringsbranschen ställer många speciella krav. I den här utbildningen får du stöd i de utmanigar somm ställs genom att föräkring inte liknar andra produkter, branschen är styrd av regelverk och kräver ett innovativt tänkande.

  Ort: online

  Tid: Löpande start, total studietid 11 timmar. Du väljer själv när du lägger tid på utbildningen och du har tillgång till den under en månads tid.

  Läs mer

 • Styrelse och ledningsutbildning för försäkringsföretag

  2022-03-15

  Med möjlighet att certifiera sig och visa på sin lämplighet till ledande uppdrag inom försäkringsföretag enligt ”fit and proper” devisen.

  Ort: Stockholm

  Tid: 15-17 mars 2022

  Läs mer