Ledning/Styrelse

 • 15 timmars akademin, version 1

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Ort: online

  Läs mer

 • 15 timmars akademin, version 2

  En utbildning för att verkligen bredda och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du lever upp till kunskapskraven om 15 timmars fortbildning/år för försäkringsdistributörer - FFFS 2018:10 4 kap 11§

  Läs mer

 • Cyber Risk Management

  2023-04-27

  Med möjlighet att bli diplomerad Cyber Risk Manager/CISO

  Ort: Stockholm

  Tid: 27-28 april (Live online) + 11-12 maj (Sal i Stockholm)

  Läs mer

 • Försäkringsaffären online

  Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

  Ort: Online

  Tid: Totalt ca 5 timmars studietid

  Läs mer

 • Försäkringschefen

  Att vara chef i försäkringsbranschen är spännande och inte bara ett ”vanligt” chefsjobb. Att vars chef i försäkringsbranschen ställer många speciella krav. I den här utbildningen får du stöd i de utmanigar somm ställs genom att föräkring inte liknar andra produkter, branschen är styrd av regelverk och kräver ett innovativt tänkande.

  Läs mer

 • Styrelse och ledningsutbildning för försäkringsföretag

  2023-01-01

  Med möjlighet att certifiera sig och visa på sin lämplighet till ledande uppdrag inom försäkringsföretag enligt ”fit and proper” devisen.

  Ort: Live Online

  Tid: 21-23 november, dag 1 är en halvdag efter lunch

  Läs mer