Beskrivning

Genom denna utbildning får du först och främst en grundläggande förståelse av externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag.
Vi hjälper dig att kunna läsa och i viss mån analysera såväl budget som en årsredovisning. Du lär dig även förstå vanliga begrepp såsom nyckeltal, balansräkning, bokfört värde, återanskaffningsvärde och resultaträkning.

Undervisningen baseras på praktikfall med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

För vem

Detta är en utbildning för alla som behöver lära sig att bedöma ett kundföretags ekonomiska situation och även få en förståelse för viktiga ekonomiska aspekter för försäkringsföretag.

Mål och resultat

Du lär dig bedöma ett företags ekonomiska situation - lönsamhet, likviditet och finansiella ställning. Du får även viktiga baskunskaper i försäkringsekonomi.

Fakta:

Aktuella programstarter:

14-15 mars
Ort:
Live online
Datum:
14 - 15 mars 2022
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)
exkl moms

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se