Beskrivning

Genom denna utbildning får du först och främst en grundläggande förståelse av externredovisningens rapporter och hur dessa kan användas för nyckeltalsanalys av företag.
Vi hjälper dig att kunna läsa och i viss mån analysera såväl budget som en årsredovisning. Du lär dig även förstå vanliga begrepp såsom nyckeltal, balansräkning, bokfört värde, återanskaffningsvärde och resultaträkning.

Undervisningen baseras på praktikfall med kopplingar till verkliga årsredovisningar.

För vem

Detta är en utbildning för alla som behöver lära sig att bedöma ett kundföretags ekonomiska situation och även få en förståelse för viktiga ekonomiska aspekter för försäkringsföretag.

Mål och resultat

Du lär dig bedöma ett företags ekonomiska situation - lönsamhet, likviditet och finansiella ställning. Du får även viktiga baskunskaper i försäkringsekonomi.

Fakta:

Aktuella programstarter:

10-11 oktober
Ort:
Live online
Datum:
13 - 14 oktober 2022
Språk:
Svenska
Pris:
16 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se