Beskrivning

Detta specialistprogram är en utbildning inom entreprenadförsäkring vilket belyser relaterade ämnesfrågor från både ett introducerande och fördjupande perspektiv. Programmet fokuserar på hur entreprenadjuridiken och de viktigaste entreprenadförsäkringarna samverkar och innefattar en utförlig genomgång av dessa försäkringar. Den viktiga gränsdragningen mellan allriskförsäkringen och ansvarsförsäkringen kommer också att diskuteras. Syftet med utbildningen är att du som deltagare skall få en fördjupad kunskap om hur de olika entreprenadförsäkringarna kopplar till de entreprenadrättsliga AB 04, ABT 06 och ABK 09. Utbildningen genomförs under totalt fyra dagar, uppdelat på två moduler där den inledande modulen genomförs digitalt och ger en introduktion till entreprenadförsäkringsvillkoret och standardavtalen medan den avslutande modulen till stor del ägnas åt fördjupande praktikfall med både skade- och säljorienterade inriktning.

Innehåll, Modul 1
Introduktion till Entreprenadförsäkring, 2 dagar Live online
– Entreprenadförsäkring – allriskförsäkring, ROT försäkring, ansvarsförsäkring
– Standardavtal – AB04, ABT 06 och ABK 09

Innehåll Modul 2
Fördjupande praktikfall, 2 dagar Sal i Stockholm
– Överrättsavgöranden och det entreprenadrättsliga kontraktet
– Praktikfall i form av grupparbeten

För vem

Programmet tar ett helhetsgrepp om de viktigaste entreprenadförsäkringarna genom både en introduktion och fördjupning inom området. Utifrån en villkors- och standardavtalsgenomgång fokuseras på både sälj- och skaderegleringsprocessen i olika praktikfall kopplad till entreprenadförsäkringarna. Programmet är utformat för dig som till exempel arbetar som säljare, förmedlare, underwriter eller skadereglerare. Har du redan grundläggande kunskaper i entreprenadförsäkring kan du med fördel enbart delta på modul 2.

Mål och resultat

Efter avslutat program har du fått en fördjupande utbildning i entreprenadförsäkringarnas allriskmoment och skadestånds- och ansvarsbestämmelserna inom de mest använda standardavtalen. I första hand i entreprenad- och konsultansvarsbestämmelserna där de viktigaste momenten kommer att behandlas. Kopplingen till relevanta försäkringslösningar kommer också att göras. Beroende på den enskilde deltagarens tidigare erfarenhet och kunskap så kommer programinnehållet att både kunna bekräfta och utveckla dennes specialistkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

9-10 september (online) + 24-25 september (sal i Stockholm) 2025
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
09 - 25 september 2025
Språk:
Svenska
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se