Beskrivning

Med detta specialistprogram får du en erkänd och unik utbildning som sätter alla relaterade frågor i rätt perspektiv. Entreprenadförsäkringsprogrammet går igenom hur entreprenadjuridiken fungerar och försäkringens olika moment samverkar och står i förhållande till varandra.
Programmet genomförs under totalt sex dagar, uppdelat på två moduler och inleds med en gemensam modul som bland annat går igenom själva entreprenadförsäkringsvillkoret. I följande modul får du fördjupade kunskaper om Entreprenadavtalet i säljprocessen som sedan avslutas med en praktiska fördjupningar i skadefall.

För vem

Programmet tar bland annat ett helhetsgrepp om entreprenadförsäkringarna genom både översikt och fördjupning inom området. Utifrån en gemensam villkorsgenomgång fokuseras på både sälj- och skaderegleringsprocessen kopplad till entreprenadförsäkringarna, vilket är unikt. Programmet är utformat för dig som tillexempel arbetar som säljare, förmedlare underwriter, skadereglerare eller advokat.

Mål och resultat

Efter avslutat program har du fått en fördjupande utbildning i entreprenadförsäkringarnas allriskmoment och skadestånds- och ansvarsbestämmelserna inom de mest använda standardavtalen. I första hand i entreprenad- och konsultansvarsbestämmelserna där de viktigaste momenten kommer att behandlas. Kopplingen till relevanta försäkringslösningar kommer också att göras. Planerad programstart 2019.

Fakta:

Aktuella programstarter:

21-23/9 + 21-23/10
Ort:
Stockholm
Datum:
21 september - 23 oktober 2020
Språk:
Svenska
Pris:
49 500 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se