Beskrivning

Diplomprogrammet syftar till att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.
Bredden i programmet ska belysa den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ge en insikt kring best practice inom olika områden samt problematisera kring olika utmaningar.
Programmet omfattar sex dagar och fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, finans/försäkringsrisk, praktisk riskhantering och projektrisk.
Programmet kommer att vara interaktivt och uppbyggt av teoretiska pass som varvas med erfarenhetsåterföring, diskussioner och praktiska övningar med exempel från olika företag. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av riskhantering och verksamhetsstyrning där programledaren också för programmet framåt så att den pedagogiska processen känns naturlig och eventuella överlappningar undviks. Programmet är också i många delar ämnesmässigt anpassat för deltagare som i förlängningen vill genomgå internationella certifieringstest.

För vem

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Mål och resultat

Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

Fakta:

Aktuella programstarter:

16-18 januari + 7-9 februari 2024
Ort:
Stockholm
Datum:
16 januari - 09 februari 2024
Språk:
Svenska
Pris:
54 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% på kurspriset.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se