Beskrivning

Utbildningen ger en genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk. Målet är att deltagarna dels ska få en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning men även att de ska få en användbara och praktiska metoder för bedömning och värdering av risk. Utbildningen är också ett bra komplement för personer som har för avsikt att genomgå FERMAs certifieringstest för internationella risk managers och kan studeras i kombination med andra utbildningar.

Innehåll
Begreppet finansiell risk och beräkningsmetoder
Statistik och portföljrisk
Marknadsrisk, kreditrisk, motpartsrisk
Likviditetsrisk
Operativ risk – definitioner, mätning och hantering.
Value at risk
Stresstesting
Regelverk och lagkrav
Intern styrning och kontroll
Operationell risk
Kapitaltäckning

För vem

Risk Managers och andra som har behov av utbildning i finansiell riskhantering

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se