Beskrivning

Detta program fokuserar på hanteringen av att på riktigt bekämpa penningtvätt (AML) och terrorfinansiering (CTF) och är ett unikt tillfälle för dig att fördjupa dina kunskaper med utgångspunkt i var företag och organisationer bör befinna sig idag i denna hantering, utifrån en vid internationell utblick.

Alla länder i den internationella ekonomiska gemenskapen har under lång tid haft fokus på dessa frågor och programmet kommer att bidra till att du kan hjälpa din organisation att leva upp till lagstiftares och tillsynsmyndigheters höga ställda krav och förväntningar.

Du och din organisation kommer att få viktiga verktyg att bekämpa denna brottslighet där du även kommer kunna förstå, tillämpa och förklara vad som menas med ett riskbaserat arbetssätt. Samtidigt får du ett kvitto på att du uppfyller kraven på utbildning och kompetens vilka hela tiden är färskvara där du kommer att ges den senaste och mest aktuella i best practice relaterade övningar.

Syftet med programmet är att både bredda och fördjupa din befintliga kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla och implementera strategier i ditt och din organisations arbete mot penningtvätt. En stor del av programmets innehåll kommer att utgå ifrån och problematisera kring olika utmaningar.

Programmet omfattar sex dagar och pedagogiken fokuserar på praktisk riskhantering enligt devisen best practice, övningar som stödjer detta samt gästföreläsningar från personer direkt involverade i arbetet mot penningtvätt. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena: Penningtvätt och terrorfinansiering, Riskhantering och Praktikfall.

Eftersom programmet strävar efter att vara så interaktivt som möjligt och delvis uppbyggt av diskussioner med erfarenhetsåterföring från deltagarna, kommer programmet att ge dig nya insikter och hands on kunskap direkt tillämpbart i ditt eget arbete på hemmaplan. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av penningtvättshantering där två av de viktigaste innefattar stödjande myndigheter som tex. finanspolisen samt direktrapportering från tvärinternationella complianceprojekt där föreläsarna delar med sig av sina erfarenheter.

Innehåll
Innehållet kan delas upp i ämnesområdena; AML/CFT, Risk Management och Best Practice. I urval:

Lagstiftning, Marknader, Kunder
• Det regulatoriska landskapet – lagstiftning och risker
• Penningtvätt(AML)
• Terrorfinansiering(CTF)
• Riskexponering, risktyper och riskkunder
• Utbredning och sanktioner
• Marknadspåverkan, bedrägerier och skatteflykt

Riskhantering, Implementering, Styrning
• CDD, EDD och KYC processen
• Hantering av intressekonflikter
• Hantering av Penningtvätt (AML) och Terrorfinansiering(CFT) i praktiken
• Design och implementering av ett AML/CFT riskbaserat program
• Riskbaserad CDD, riskprofilering och övervakning

Best practice, Slutsatser , Kommunikation
• Case-övning kring fiktivt finansiellt företag verksamt i Sverige
• Färdigställd SAR (med 3 lines of defence i gruppövningen)
• Riskrapportering och kommunikation

Undervisningen sker på svenska men det mesta av materialet är på engelska. Efter avslutad utbildning genomförs ett sluttest som efter godkänt resultat gör dig till Diplomerad AML Specialist från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Programmet leds av Viveka Strangert som är en av Sveriges mest seniora föreläsare inom AML området med lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor på högsta nivå inom olika organisationer. Hon kompletteras av andra experter från både den svenska och internationella marknaden.

För vem

Programmet passar alla som arbetar i branscher som lyder under penningtvättslagstiftningen. Se broschyr för ytterligare information om målgrupp.

Fakta:

Aktuella programstarter:

9-10 oktober + 23 oktober(online) + 7-8 november + 18 november(online) + 28-29 november
Ort:
Stockholm + Online
Datum:
09 oktober - 29 november 2024
Pris:
58 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se