Beskrivning

Detta program belyser incident- och kontinuitetshantering i en bred kontext med tydlig koppling till organisationers beredskap för oväntade händelser och den övergripande riskhanteringen. Utbildningens sista dag behandlar krishantering, med syftet att lära sig hur man med hjälp av ett strukturerat angreppssätt till krishantering kan återgå till ett mer normalt läge, med återställa aktiviteter och produktion. Globaliseringen, klimathotet, alltmer komplexa leverantörskedjor, IT komplexitet, och risker som vi tidigare underskattat har ökat vikten av en strukturerad och strategisk kontinuitetshantering där organisationer ges möjligheter att säkerställa att man snabbt kan begränsa konsekvenserna av avbrott, incidenter, plötsliga händelser, och kriser som annars riskerar att påverka organisationen mycket negativt. Allt fler organisationer ser behovet av, att på en strategisk, taktisk och operativ nivå hantera avbrott och incidenter på ett optimalt sätt. Utbildningen ger en bas för att arbeta mer strukturerat med frågorna för att säkerställa kontinuitet i produktion, även när det mest osannolika inträffar. Utbildningen ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

Innehåll
• Strategisk riskhantering
• Mål, planering och interna processer
• Intern styrning, kontroll och uppföljning
• Styrande ramverk
• Incident- och riskorganisation
• Incidenter och avbrott
• Kontinuitetsbedömning och planering
• Kontinuitetshantering
• Leverantörskedjor och produktflöden
• 3:e partslösningar och partnerskap
• Finansiella hedgar/försäkring
• Case-övningar
• Kommunikation och intressenthantering
• Krishantering – teori, praktik, övning

För vem

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är ansvariga för kontinuitetshantering, incidenthantering, risk managers, men även andra som behöver leda och styra en organisation vid olika typer av avbrott i produktion och verksamhet, och i krissituationer, på ett strukturerat sätt, såsom CFO, COO, produktionsansvariga, affärsområdeschefer , HR, med flera. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man ha arbetat i mer seniora roller under ett par år.


Nyckeln till att skapa mervärden i organisationers riskhantering

År 2020 har i hög grad förändrat många företags och organisationers syn på risker och riskhantering och behovet av förbättrad riskhantering har understrukits. Vi bad Kristian Kallenberg, programledare för IFU:s nya utbildning inom incident-, kontinuitets- och krishanteringge, sin syn på vad som händer inom området.

Läs intervjun med Kristian >>

Fakta:

Aktuella programstarter:

8-10 september 2021
Ort:
Stocholm
Datum:
08 - 10 september 2021
Pris:
26 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se