Beskrivning

Utbildningens övergripande mål är att deltagarna skall kunna:

– Vara väl införstådda i den försäkringstekniska begreppsapparaten inom försäkring(liv och sak).
– Ha kännedom om hur man upprättar bokslut för ett försäkringsbolag.
– Kunna redogöra för de lagregler som styr försäkringsbolagens ekonomiska verksamhet; kapitalförvaltning, placeringspolicy, skuldtäckningsregler, realiserat – orealiserat resultat mm.
– Känna till försäkringsbolagens upplysningsplikt till Finansinspektionen.
– Med hjälp av årsredovisning analysera ett försäkringsbolags ekonomiska ställning genom att titta bl a på olika resultatbegrepp, nyckeltal, reservsättning, konsolidering mm.
– Vara införstådd med olika former av avgiven återförsäkring.
– Ha kännedom om de skattemässiga möjligheterna att hantera överskott (beskattningsregler).
– Ha fått en översiktlig information om hur IFRS/IAS-reglerna påverkar försäkringsbolagens redovisning.

För vem

Försäkringsekonomi vänder sig till dig som arbetar med försäkringsbolagets ekonomi i någon form.

Mål och resultat

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om försäkringsbolagens redovisning, bokslut och bokslutspolitik.

Fakta:

Aktuella programstarter:

4 september (online) + 12-13 september (Sal i Stockholm)
Ort:
Live online + Stockholm
Datum:
04 - 13 september 2024
Språk:
Svenska
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se