Beskrivning

Denna utbildning lär dig grundläggande principerna för att göra korrekta bedömningar av prissättningen av försäkringar och försäkringsportföljer. (sak- och risklivprodukter) Med utgångspunkt och genomgång av några av fundamenten för en lönsam prissättning bygger vi en värdefull kunskapsbank för dig som deltagare att använda i ditt dagliga arbete. Oavsett om du arbetar med produktutveckling, rådgivning/försäljning eller inköp av försäkringar så är det viktigt att både ha ett direkt kunnande om hur prissättningsprocessen går till men också en fingertoppskänsla för om priset är rätt och vad nästa steg i ditt arbete blir.
När du genomfört utbildningen kommer du kunna relevanta delar i prissättningen av försäkringar. Du kommer utifrån denna kunskap kunna diskutera med prissättare/aktuarier och fatta beslut om prisinriktingar och prisnivåer samt göra avvägningar mellan volym och lönsamhet. Allt detta innebär sammantaget att du, inom ramen för ditt arbete, kommer att kunna skapa mer genomarbetade och lönsamma försäkringsupplägg samt förklara dessa på ett förtroendeingivande och väl underbyggt sätt för kunder och andra intressenter. Utbildningen har en praktisk inriktning med ett stort antal verklighetsanknutna övningar och många praktiska exempel.

Innehåll
Riskselektion och prissättning
Volym eller lönsamhet? Det stegvisa tariffbyggandet
Individuell prissättning
Försäkringsmatematiska nycklar
Skadehistorik och storskador
IBNR och casereserver
Förnyelseprissättning
Hur man ger och får lägsta möjliga pris

För vem

Utbildningen är anpassad för dig som arbetar på försäkringsbolag, hos en försäkringsförmedlare eller i dess omedelbara närhet och som hanterar eller kommer i kontakt med prissättningen av försäkringar. Produktutvecklare, försäkringsupphandlare, försäkringsrådgivare, förmedlare, säljare, risk managers, underwriters, AO chefer, systemutvecklare, marknadsansvariga m.fl.

Fakta:

Nästa programstart:
3 september, 2024
3 september (online) + 10-11 september (sal i Stockholm) 2024
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
03 - 11 september 2024
Pris:
29 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se