Beskrivning

Detta specialistprogram är en utbildning inom ansvarsförsäkring vilket belyser relaterade ämnesfrågor från både ett introducerande och fördjupande perspektiv. Programmet ger en noggrann genomgång av ansvarsförsäkringen samt kunskaper i bedömning av skadeståndsfrågor med tillhörande fördjupning i skadeståndsrätt. Utbildningen omfattar både den utomkontraktuella och kontraktuella skadeståndsrätten. Viktigt att känna till är att vi inom den kontraktuella skadeståndsrätten väljer ett skadeståndsrättsligt fokus istället för ett avtalsrättsligt. Vidare behandlar vi ansvarförsäkringens omfattningsbestämmelser som baseras på skadeståndsrättsliga regler och allmänna leveransbestämmelser utgivna av det försäkrade företagets branschorganisation. Inom dessa omfattningsbestämmelser kommer vi att lyfta fram och specialstudera flera aspekter som har stor vikt för ansvarsförsäkringens betydelse och vad dessa innebär för kunderna. Viktigt i detta är rena tolkningsfrågor och försäkringens praktiska betydelse, riskaspekter i underwritingen och det mest relevanta i utformningen av försäkringsprodukten.

Innehåll, Modul 1
Allmän ansvarsförsäkring för företag, 2 dagar Live online
Produktansvarsförsäkring
Konsultansvarsförsäkring
Miljöansvarsförsäkring
Styrelseansvarsförsäkring

Innehåll, Modul 2
Skadeståndsrätt relevant för försäkringslösningarna, 2 dagar Sal i Stockholm
Tolkning av försäkringsavtal
Praktisk skadeståndsbedömning
Praktiska övningar och autentiska fall

För vem

Programmet tar ett helhetsgrepp om ansvarsförsäkringen genom både en introduktion och fördjupning inom området. Utifrån en genomgång av de olika ansvarsförsäkringarna fokuserar programmet på fördjupning i olika praktikfall kopplade till de olika ansvarsmomenten. Programmet är utformat för dig som till exempel arbetar som säljare, förmedlare, underwriter eller skadereglerare. Har du redan grundläggande kunskaper i ansvarsförsäkring kan du med fördel enbart delta på modul 2.

Mål och resultat

Efter avslutat program har du fått värdefull kunskap om ansvarsförsäkringens koppling till skadeståndsrätten och en gedigen genomgång av olika ansvarsförsäkringar. Syftet är att ge dig som deltagare fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt, en ingående genomgång av ansvarsförsäkringarna samt best practice metoder i att lösa olika case vilka du direkt kan använda i ditt dagliga arbete. Beroende på din erfarenhet och kunskap sen tidigare så kommer programinnehållet att både kunna bekräfta och utveckla dina specialistkunskaper.

Fakta:

Aktuella programstarter:

9-10 april(online) + 7-8 maj (sal i Stockholm)
Ort:
Live Online + Stockholm
Datum:
09 april - 08 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se