Beskrivning

IFUs diplomutbildning för sjuk- och olycksfallsskadereglerare ger dig goda försäkringskunskaper och verktygen för att kunna göra en effektiv skadereglering.
Att vara personskadereglerare inom sjuk- och olycksfallsförsäkring innebär att bedöma och fastställa anmälda skadors omfattning enligt gällande villkor och lagstiftning och reglera barn- och vuxenskador på ett snabbt och korrekt sätt. Det kan handla om att fatta beslut i mycket komplexa ärenden. Detta ställer krav på så väl att ha en god skaderegleringsprocess som på att ha försäkringskunskap och juridisk kunskap kopplat till detta, medicinsk kunskap samt god förmåga att kommunicera med kunder så att de upplever en enkel och smidig skadehantering.

Diplomet är uppdelat i olika utbildningsmoduler med huvudområden som juridik, kommunikation, medicin, produktkunskap och skadereglering. Tyngdpunkten ligger på juridiska och skadereglerande frågeställningar där praktiskt arbete varvas med föreläsningar och självstudier. Vissa av modulerna avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest.

För vem

Denna IFU-diplomutbildning är framtagen för dig som vill specialisera dig som personskadereglerare av sjuk- och olycksfallsskador, kanske är du ny som skadereglerare och/eller vill säkra din kunskap inom området.

Mål och resultat

Diplomutbildning för dig som skadereglerare inom sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en god kunskapsbas inom personskadereglering och verktyg för en effektiv och kundorienterad skaderegleringsprocess. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på de skriftliga tentamina kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Skadereglerare – Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se