Beskrivning

IFUs diplomutbildning för företagsskadereglerare ger dig goda försäkringskunskaper och verktygen för att kunna göra en snabb och korrekt skadereglering. Att vara företagsskadereglerare innebär att bedöma och fastställa anmälda skadors omfattning enligt gällande villkor och lagstiftning och reglera företagskunders skador på ett snabbt och effektivt sätt. Komplexiteten i skadorna varierar, detta ställer krav på försäkringskunskap samt god förmåga att kommunicera med kunder så att de upplever en enkel och smidig skadehantering.

En företagsskadereglerare ska kunna hantera alla typer av skador som vanligen inträffar inom företagsförsäkringar, såsom olika typer av egendomsskador (tex fastighetsskador, maskinskador, inbrottsskador), allriskskador, entreprenadskador, rättsskyddsskador, ansvarsskador och avbrottsskador.

Diplomet innehåller följande moment

• Juridik-sakförsäkring
• Redovisning och finansiell analys
• Företagsförsäkring
• Riskhantering och försäkring
• Entreprenadjuridik
• Rådgivande försäljning alternativt kundkommunikation
• Tillämpning
• Företagsskadereglering

Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har. Under hela programmet kommer du även att kunna utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare och utvidga ditt nätverk.

För vem

Denna IFU-diplomutbildning är framtagen för dig som vill utvecklas inom sakförsäkringsområdet och arbeta som skadereglerare inom företagsförsäkring.

Mål och resultat

Diplomutbildningen inom Företagsskadereglering ger en bred kunskap om företagsförsäkring och skaderegleringsprocessen kopplat till denna. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Du kommer efter godkänt resultat på de skriftliga tentamen samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Företagsskadereglerare.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Programmet genomförs under sammanlagt 27 dagar
Ort:
Stockholm
Datum:
02 november 2020 - 01 december 2021
Språk:
Svenska
Pris:
156 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se