Beskrivning

Målet med detta seminarium är att ge dig som erfaren skadereglerare möjlighet att föra diskussionen på en hög trafikjuridisk nivå, lösa svårhanterlig vållandeproblematik och djupstudera relevanta skadefall. Som deltagare bidrar du med minst två egna skadefall som du tar med dig till seminariet och sedan diskuterar/löser med övriga deltagare och seminarieledarna. Utöver det kommer aktuella trafikjuridiska frågeställningar tas upp under seminariet.

Seminarieledare
Lasse Ljung, Försäkringsjurist, AFA Försäkring
Tomas Hansson, Försäkringsjurist LFAB

För vem

Erfarna skadereglerare och andra som arbetar med svåra vållandebedömningar och trafikjuridiska frågeställningar.

Fakta:

Aktuella programstarter:

29-30 september 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
29 - 30 september 2021
Språk:
Svenska
Pris:
17 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se