Beskrivning

Målet med detta seminarium är att ge dig som erfaren skadereglerare möjlighet att föra diskussionen på en hög trafikjuridisk nivå, lösa svårhanterlig vållandeproblematik och djupstudera relevanta skadefall. Som deltagare ska du bidra med egna skadefall som vi sedan diskuterar/löser med övriga deltagare och seminarieledarna. Utöver det kommer aktuella trafikjuridiska frågeställningar tas upp under seminariet.

Seminarieledare
Lasse Ljung, Försäkringsjurist, Van Ameyde
Tomas Hansson, Försäkringsjurist, LFAB

För vem

Erfarna skadereglerare och andra som arbetar med svåra vållandebedömningar och trafikjuridiska frågeställningar.

Fakta:

Aktuella programstarter:

28-29 maj 2024
Ort:
Stockholm
Datum:
28 - 29 maj 2024
Språk:
Svenska
Pris:
20 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!