Beskrivning

Målet med detta seminarium är att ge dig som erfaren skadereglerare möjlighet att föra diskussionen på en hög trafikjuridisk nivå, lösa svårhanterlig vållandeproblematik och djupstudera relevanta skadefall. Som deltagare kan du också bidra med egna skadefall som vi sedan diskuterar/löser med övriga deltagare och seminarieledarna. Nytt för i år är att vi träffas online med ett begränsat antal deltagare och grupper där vi dag 2 också byter deltagare i grupperna. Utöver det kommer aktuella trafikjuridiska frågeställningar tas upp under seminariet.

Seminarieledare
Lasse Ljung, Försäkringsjurist, AFA Försäkring
Tomas Hansson, Försäkringsjurist LFAB

För vem

Erfarna skadereglerare och andra som arbetar med svåra vållandebedömningar och trafikjuridiska frågeställningar.

Fakta:

Aktuella programstarter:

11-12 maj 2022
Ort:
Live Online
Datum:
11 - 12 maj 2022
Språk:
Svenska
Pris:
18 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se