Beskrivning

Försäkringsdistribution är en interaktiv utbildning via nätet med tillhörande test motsvarande kunskaper i lagar, förordningar, föreskrifter med speciellt fokus på lag om försäkringsdistribution(LFD). Utbildningen genomförs online och ingår i nya kunskapskraven för försäkringsdistributörer med frågeställningar kopplade till LFD och rollen som försäkringsdistributör. Utbildningen ersätter gamla ”Förmedlarrollen”.

Innehåll
Lag om Försäkringsdistribution
Finansinspektionens roll och tillsyn
God Försäkringsdistributionssed
Branschpraxis
Produkttillsyn
Organ och aktörer förutom försäkringsföretag och förmedlare
Bastest om LFD och rollen som försäkringsdistributör

Löpande antagning. Lanseras i mars/april 2019

För vem

Alla som berörs av kunskapskraven i nya lagen om försäkringsdistribution

Fakta:

Ort:
Onelineutbildning
Pris:
4 800 SEK (Ex moms)
Upphandlas med fördel till flera personer eller hela företag

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se