Beskrivning

Försäkringsdistribution är en interaktiv utbildning som genomförs online och avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen motsvarar Finansinspektionens föreskrifter för försäkringsdistribution (FFFS 2018:10), 4 kap 3 § punkt 1-4 samt 4 § punkt 4-5 och innefattar frågeställningar kopplade till lagen om försäkringsdistribution och rollen som försäkringsdistributör.

Utbildningen tar ca 4 timmar (beroende på dina förkunskaper) och är uppbyggd på åtta huvudsakliga kapitel:

1. Bakgrund
2. Lagens tillämpningsområde
3. Tillstånd och registrering
4. Regler för verksamheten
5. Informationsskyldighet
6. Dokumentationsskyldighet
7. Tillsyn från Finansinspektionen
8. Ingripanden från Finansinspektionen

Vart kapitel består av en lektion samt quizfrågor. Utöver detta finns även förstudier och fördjupning som syftar till att ge en överblick och introduktion till lagen samt att vidga dina perspektiv och fördjupa din förståelse för området.

Löpande antagning.

(Denna utbildningen ersätter den tidigare utbildningen ”Förmedlarrollen”.)

För vem

Alla som berörs av kunskapskraven i nya lagen om försäkringsdistribution

Mål och resultat

Genom denna utbildning säkerställs att du har erforderlig kunskap om försäkringsdistribution i enlighet med Finansinspektionens förskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10), 4 kap 3 § punkt 1-4 samt 4 § punkt 4-5. Efter godkänt kunskapsprov erhålls ett utbildningsintyg, intyget dateras med det datum som testet skrevs.

Fakta:

Ort:
Onlineutbildning
Pris:
4 800 SEK (Ex moms)
Upphandlas med fördel till flera personer eller hela företag

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se