Beskrivning

Försäkringsdistribution är en interaktiv utbildning som genomförs online och avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen motsvarar Finansinspektionens föreskrifter för försäkringsdistribution (FFFS 2018:10), 4 kap 3 § punkt 1-4 samt 4 § punkt 4-5 och innefattar frågeställningar kopplade till lagen om försäkringsdistribution och rollen som försäkringsdistributör.

Utbildningen tar ca 4 timmar (beroende på dina förkunskaper) och är uppbyggd på åtta huvudsakliga kapitel:

1. Bakgrund
2. Lagens tillämpningsområde
3. Tillstånd och registrering
4. Regler för verksamheten
5. Informationsskyldighet
6. Dokumentationsskyldighet
7. Tillsyn från Finansinspektionen
8. Ingripanden från Finansinspektionen

Vart kapitel består av en lektion samt quizfrågor. Utöver detta finns även förstudier och fördjupning som syftar till att ge en överblick och introduktion till lagen samt att vidga dina perspektiv och fördjupa din förståelse för området.

Sista delen i utbildningen består av ett praktikfall/fördjupningsfråga – här får du öva att omsätta dina faktakunskaper i ett praktiskt sammanhang.

Löpande antagning.

(IFU tillhandahåller även ett studiematerial och test på engelska, kontakta oss om ni är intresserade av detta.)

För vem

Alla som berörs av kunskapskraven i nya lagen om försäkringsdistribution

Mål och resultat

Genom denna utbildning säkerställs att du har erforderlig kunskap om försäkringsdistribution i enlighet med Finansinspektionens förskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10), 4 kap 3 § punkt 1-4 samt 4 § punkt 4-5. Efter godkänt kunskapsprov erhålls ett utbildningsintyg, intyget dateras med det datum som testet skrevs.

Fakta:

Ort:
Online
Pris:
4 900 SEK (Ex moms)
Rabatt för diplomander, grupper, medlemmar i Swerma - kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se