Beskrivning

Programmet stärker din kompetens inom finansiell ekonomi och ger dig tumregler och struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning. Utbildningens egen examination säkerställer kompetenskravet för rådgivare enligt gällande lagstiftning. Utbildningen är även direkt förberedande för dig som skall genomföra SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Detta är ett programupplägg som genomförs på distans och sträcker sig över ca en månads tid, där en serie live-webinar utgör stommen. Dessa webinar är högt interaktiva – presentationer kommer att varvas med att vi diskuterar, arbetar med problemlösning, använder oss av röstningsverktyg och digitala grupprum – allt för att skapa en engagerande utbildning säkerställa ett effektivt lärande. Kombinerat med dessa webinar så kommer vi i genomtänkt kronologisk ordning arbeta med ”off-line moment” såsom videos, podcasts, bokläsning, övningsuppgifter och diagnostiska tester. En central del av programmet kommer att vara arbete med rådgivningscase – så att du som deltagare ska känna dig trygg i att verkligen kunna tillämpa den kunskap du erhåller på bra sätt.

Programinnehåll:

• Makroekonomi och ränteinstrument
• Aktier och fondkunskap
• Derivatinstrument och strukturerade produkter
• Grundläggande portföljlära
• Finansiell rådgivning till privatkunder och företag
• Pensionssparande och försäkring
• Börskunskap och värdepappershandel
• Lag, skatt och etik
• Anti-penningtvätt och Anti-terrorismfinansiering

Information för dig som vill ta dubbel examina – Certifierad Placeringsrådgivare och SwedSec-licensiering hittar du här Certifierad Placeringsrådgivare i förhållande till SwedSecs rådgivarlicens

För vem

Placeringsrådgivarutbildningen vänder sig främst till dig som är på väg in i rollen som finansiell rådgivare. Utbildningen passar dock även dig som inte direkt arbetar som rådgivare, men som i din yrkesroll behöver stärka din kompetens kring finansiella placeringar. Utbildningen kan även med fördel läsas av dig som redan är finansiell rådgivare – för att uppdatera och vässa dina kunskaper. Fler än 1 000 personer har genomgått certifieringen sedan starten 2004.

Mål och resultat

Utbildningen syftar till att du ska kunna möta varje unik kund och via ett pedagogiskt och coachande förhållningssätt kunna guida kunden i viktiga ekonomiska beslut (såsom pensionsplaceringar). Allt för att skapa mervärde, bygga upp förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer och på så sätt bli en bli en framgångsrik rådgivare. Vid avklarad examination erhålls certifikatet: Certifierad Placeringsrådgivare. Certifieringen säkerställer att det teoretiska kompetenskravet enligt gällande rådgivningslagstiftning uppfylls, det vill säga att du besitter den "erforderliga kompetens" om finansiella instrument och rådgivningen kring dessa som krävs.

Fakta:

Nästa programstart:
1 april, 2025
Totalt krävs 10 dagars studier, varav ca 4 lärarledda i sal och via webinar.
Ort:
Online och i Stockholm
Datum:
01 april - 01 maj 2025
Språk:
Svenska
Pris:
36 000 SEK (Ex moms)
Rabatt för dig som går Livdiplomutbildning - kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se