Beskrivning

Programmet stärker din kompetens inom finansiell ekonomi och ger dig tumregler och struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning. Utbildningens egen examination säkerställer kompetenskravet för rådgivare enligt gällande lagstiftning. Utbildningen är även direkt förberedande för dig som skall genomföra SwedSecs licensieringstest för rådgivare.
Huvudmomentet i utbildningen är fyra intensiva dagar lärarledd undervisning där vi arbetar med föreläsningar, problemlösning och diskussion av praktikfall. Övriga utbildningsmoment är bland annat: videolektioner, podcasts, diagnostiska tester, inlämningsuppgifter inklusive feedback.

Programinnehåll:

• Makroekonomi och ränteinstrument
• Aktier och fondkunskap
• Derivatinstrument och strukturerade produkter
• Grundläggande portföljlära
• Finansiell rådgivning till privatkunder och företag
• Pensionssparande och försäkring
• Börskunskap och värdepappershandel
• Lag, skatt och etik

För vem

Placeringsrådgivarutbildningen vänder sig främst till dig som är på väg in i rollen som finansiell rådgivare. Utbildningen passar dock även dig som inte direkt arbetar som rådgivare, men som i din yrkesroll behöver stärka din kompetens kring finansiella placeringar. Utbildningen kan även med fördel läsas av dig som redan är finansiell rådgivare – för att uppdatera och vässa dina kunskaper.

Mål och resultat

Programmet avslutas med en examination och vid avklarad sådan erhålls certifikatet: Certifierad Placeringsrådgivare. Certifieringen säkerställer att det teoretiska kompetenskravet enligt gällande rådgivningslagstiftning uppfylls, det vill säga att du besitter den ”erforderliga kompetens” om finansiella instrument och rådgivningen kring dessa som krävs. Fler än 1 000 personer har genomgått certifieringen sedan starten 2004. Ta dubbel examina – Certifierad Placeringsrådgivare och SwedSec-licensiering. Mer om

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se