Beskrivning

Vad händer vid sjukdom, pension eller dödsfall? Vilket skydd finns i lag och avtal och var finns luckor? Livdiplomutbildningen ger dig goda livförsäkringskunskaper och verktygen för att på ett pedagogiskt sätt kunna hjälpa dina kunder till rätt försäkringsskydd, sparande, pensionslösningar både som privatpersoner och som företagskunder.

Innehåll och upplägg
Livdiplomutbildningen innehåller följande delkurser:
• Försäkringsdistribution
• Grundutbildning i livförsäkring
• Placeringsrådgivning (Certifierad placeringsrådgivare)
• Social- och avtalsförsäkring
• Juridik och beskattning
• Rågivande försäljning i försäkringsbranschen
• Företagsrådgivning och tjänstepension

Vanligen genomförs diplomutbildningen på en eller två terminer utifrån hur deltagarens behov ser ut. Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har.
Programmet inleds med en grundutbildning, har du redan grundläggande kunskaper kan du hoppa över denna del. Om du redan har Swedsec-licens så behöver du ej genomföra delkursen Placeringsrådgivning. Har du redan avklarat kunskapstest inom försäkringsdistribution så tillgodoräknas även detta.

Livdiplomutbildningen leds av lärare som är verksamma i försäkringsbranschen med mångårig erfarenhet. Genom en kombination av delvis onlinebaserad utbildning, teoretiska kunskaper och praktiska tillämpningstillfällen – som ofta är uppbyggda kring ett case – får du tillgång till de verktyg som behövs i ditt arbete som rådgivare.

Vi vill också betona värdet av att du under utbildningen får möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare från olika företag och skapa nya kontakter för ett berikat professionellt nätverk.
Arbete med inlämningsuppgifter, praktikfall och skriftliga tentamen sker fortlöpande under diplomutbildningen.

För vem

Programmet Diplomerad Livförsäkringsrådgivare är riktat till dig som vill utvecklas till rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkringsområdet. Även du som arbetar med livförsäkring och pension på ett annat sätt, till exempel som revisor eller inom HR, kommer att ha stor glädje av detta program.

Mål och resultat

Genom denna diplomutbildning får du en bred kunskapsbas inom livförsäkring, placeringsrådgivning och pension och du kommer att få lära dig att tillämpa kunskapen i rådgivningssituationer. Efter godkänt resultat på de skriftliga tentamina samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet som avslutar utbildningen erhåller du ett diplom och titeln IFU Diplomerad Livförsäkringsrådgivare. Utöver detta får du via godkänd examination på placeringsrådgivarutbildningen certifikatet Certifierad Placeringsrådgivare från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Ett IFU-diplom är en garant för kunskap. Naturligtvis uppfyller ”Livdiplomet” kraven i Finansinspektionens allmänna råd angående kompetenskrav för försäkringsförmedlare och placeringsrådgivare. IFU har utbildat försäkringsbranschen i över 60 år och har branschens mest välrenommerade utbildningar.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Löpande start, nästa grundutbildning startar i feb 2021
Ort:
Stockholm
Datum:
08 februari - 25 maj 2021
Språk:
Svenska
Pris:
107 840 SEK (Ex moms)
Pris (77 000 kr - 129 840 kr) och omfattning beroende på förkunskaper. 77 000 kr om du har förkunskaper motsvarande grundutbildningen, har tentat av försäkringsdistribution sedan tidigare och redan innehar SwedSecs rådgivar licens. (11,5- 17,5 dagar i sal samt ungefär motsvarande mängd tid till självstudier bör avsättas)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!