Beskrivning

Vad händer vid sjukdom, pension eller dödsfall? Vilket skydd finns i lag och avtal och var finns luckor? Livdiplomutbildningen ger dig goda livförsäkringskunskaper och verktygen för att på ett pedagogiskt sätt kunna hjälpa dina kunder till rätt försäkringsskydd, sparande, pensionslösningar både som privatpersoner och som företagskunder.

Innehåll och upplägg
Det är löpande start på utbildningen – de lärarledda delarna rullar på med jämna mellanrum under året och självstudiemomenten/online-utbildningspaketen möjliggör att du har möjlighet att starta utbildning samma dag som du gör din anmälan.

Livdiplomutbildningen leds av lärare som är verksamma i försäkringsbranschen med mångårig erfarenhet. Vanligen genomförs diplomutbildningen på två terminer och tar drygt fyrtio studiedagar i anspråk. Genom kombinationen av delvis onlinebaserad utbildning, teoretiska kunskaper och praktiska tillämpningstillfällen – som ofta är uppbyggda kring case – får du tillgång till de verktyg som behövs i ditt arbete som rådgivare.

Vi vill också betona värdet av att du under utbildningen får möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare från olika företag och skapa nya kontakter för ett berikat professionellt nätverk.

Arbete med inlämningsuppgifter, praktikfall och skriftliga tentamen sker fortlöpande under diplomutbildningen. Dock genomförs aven ett avslutande och sammanfattande kunskapstest och praktiskt prov i form av ett kundcase som sista moment i diplomutbildningen.

Följande delkurser ingår:
• Försäkringsdistribution – lagen och där till hörande regelverk
• Grundutbildning i livförsäkring – en omfattande bas inom livförsäkringsområdet
• Placeringsrådgivning (Certifierad placeringsrådgivare) – ger verklig kompetens för att ge varje unik kund de bästa placeringsråden utifrån sin livssituation, behov och förkunskaper
• Social- och avtalsförsäkring – fördjupande kunskap i det försäkringsskydd lag och kollektivavtal medför
• Juridik och beskattning – fördjupande kunskap i livförsäkringsjuridik, fokus på FAL, familjerätt och skatterätt
• Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen – hur du förmedlar din kunskap, skapar goda kundrelationer och försäkringsaffärer
• Företagsrådgivning och tjänstepension – fokus på hur du praktiskt tillämpar den kunskap du fått genom övriga delkurser i olika kundmöten, kompletterande och fördjupande teoridelar vävs också in
• Slutprov: sammanfattande kunskapsprov och praktikfall – detta är såväl ett lärotillfälle som ett tillfälle att säkra att du kommer ihåg fundamentala fakta från de olika utbildningsdelar du gått igenom under diplomutbildningen samt att du kan hantera och ge rätt råd i olika typer av kundsituationer. Allt för att du ska ha de bästa förutsättningar att verka som en kompetent livförsäkringsrådgivare efter utbildningen.

Delkursena kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har.

För vem

Programmet Diplomerad Livförsäkringsrådgivare är riktat till dig som vill utvecklas till rådgivare eller försäkringsförmedlare inom livförsäkringsområdet. Även du som arbetar med livförsäkring och pension på ett annat sätt, till exempel som revisor eller inom HR, kommer att ha stor glädje av detta program.

Mål och resultat

Genom denna diplomutbildning får du en bred kunskapsbas inom livförsäkring, placeringsrådgivning och pension och du kommer att få lära dig att tillämpa kunskapen i rådgivningssituationer. Efter godkänt resultat på de skriftliga tentamina, inklusive ett sammanfattande slutprov med frågor granskade av IFUs oberoende testkommitté, samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet som avslutar utbildningen erhåller du ett diplom och titeln "IFU Diplomerad Livförsäkringsrådgivare". Utöver detta får du via godkänd examination på placeringsrådgivarutbildningen certifikatet Certifierad Placeringsrådgivare från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Ett IFU-diplom är en garant för kunskap. Naturligtvis uppfyller "Livdiplomet" kraven i Finansinspektionens allmänna råd angående kompetenskrav för försäkringsförmedlare och placeringsrådgivare. IFU har utbildat försäkringsbranschen sedan 1952 och har branschens mest välrenommerade utbildningar.

Fakta:

Ort:
Stockholm/online se resp. delkurs
Språk:
Svenska
Pris:
154 900 SEK (Ex moms)
Pris och omfattning beroende på förkunskaper (Rabatt ges till deltagare som anmäler sig till samtliga delkurser i diplomutbildningen)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se