Beskrivning

IFUs specialistcertifikat och -diplom ger dig fördjupande och breddande kunskaper inom livförsäkringsområdet. Utbildningen ger dig verktygen att pedagogiskt hjälpa kunder att välja rätt försäkringsskydd och pensionslösningar. Detta gör dig väl förberedd att skapa långsiktig lönsamhet och trovärdighet för ditt företag.

Specialistdiplomutbildningen består av fyra fristående fokusområden, som även fungerar som självständiga certifikatutbildningar. Utbildningen löper över tre terminer och kräver cirka fyrtio studiedagar.
Du får lära dig övergripande regler och strukturer, öva på praktikfall och räkneuppgifter samt diskutera svårigheter och nyheter. Utbildningen leds av branschexperter med mångårig erfarenhet och uppmuntrar samarbete med deltagare från andra delar av branschen.

Fokusområden

• Försäkringsaffärer och kvalitativ rådgivning
Bredda ditt affärsmässiga perspektiv och lär dig hur du kan arbeta med riskselektion, skadehistorik och ekonomiska analyser.
Utbildningen pågår i tre månader och kräver cirka 5 studiedagar.

• Livförsäkringsjuridik
Få fördjupade kunskaper inom försäkringsjuridik, inklusive försäkringsavtalsrätt, familjerätt och beskattningsrätt.
Utbildningen löper över fem månader och kräver cirka 14-15 studiedagar.

• Placeringsrådgivning
Utveckla din kompetens inom finansiell ekonomi och lär dig att ge kvalificerad finansiell rådgivning.
Utbildningen pågår i tre månader och kräver cirka 10 studiedagar.

• Pensions- och försäkringslösningar för företag och anställda
Fördjupa dig i försäkringsmoment och förmåner inom större avtalsområden, socialförsäkringen samt alternativa och individuella försäkrings- och pensionslösningar.
Utbildningen löper över fyra månader och kräver cirka 13-14 studiedagar.

Pedagogik, certifiering och diplomering

Pedagogoken i vart fokusområde byggs generellt upp av tre steg:

1. Förberedande kunskapsinhämtande och övning – litteraturstudier, onlineutbildning och övningsuppgifter/praktikfall som görs tillsammans med en studiekamrat.

2. Avstämning och fördjupning – diagnostest och case-seminarier via webinar.

3. Problematisering och diskussion kring aktualiteter för året – fördjupningsseminarier på Handelshögskolan i Stockholm.

Vart fokusområde avslutas med ett certifieringstest inkluderande praktikfall – där kundernas vanligaste funderingar och missförstånd ligger i fokus. När du har du tagit alla fyra certifikat är du kvalificerad att anmäla dig till Tillämpning och diplomering för att göra ett sammanfattande praktiskt och teoretiskt slutprov.

För vem

Utbildningen vänder sig till (blivande) livförsäkringsspecialister som arbetar med rådgivning, försäkringsdistribution, produkt- och affärsutveckling, eller som chef eller jurist. Minst ett års praktisk erfarenhet inom bank- eller försäkringsområdet samt grundläggande utbildning inom livförsäkring är förutsättningar för att delta.

Mål och resultat

Genom denna specialistutbildning både breddar och fördjupar du din kompetens inom försäkring, placeringsrådgivning och pension. Du kommer att ha tränat på att tillämpa din kunskap i mer komplexa rådgivningssituationer. Målet är att du ska kunna vägleda arbetsgivare och försäkrade samt vara ett expertstöd till kollegor. Efter godkända resultat på de fyra certifieringsproven och ett sammanfattande slutprov erhåller du ett diplom och titeln "IFU Diplomerad Liv- och Tjänstepensionsspecialist". Ett IFU-diplom är en garant för kunskap och naturligtvis uppfyller detta diplom också Finansinspektionens kunskapskrav för livförsäkringsdistributörer och placeringsrådgivare.

Fakta:

Ort:
onlineutbildning, webinar och i sal i Stockholm
Språk:
Svenska
Pris:
178 000 SEK (Ex moms)
Pris och omfattning beroende på förkunskaper (Rabatt ges till IFUs Livdiplomalumner)
Ort:
Stockholm/online se resp. delkurs
Språk:
Svenska
Pris:
154 900 SEK (Ex moms)
Pris och omfattning beroende på förkunskaper (Rabatt ges till deltagare som anmäler sig till samtliga delkurser i diplomutbildningen)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se