Beskrivning

IFUs sakdiplomutbildning ger dig goda saksförsäkringskunskaper och verktygen för att kunna hjälpa dina kunder till rätt försäkringsskydd. En sakförmedlare arbetar med stor variation av försäkringsprodukter (det kan handla om allt ifrån att försäkra flygplan, shoppingcentrum och industriföretag till ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar) och arbetet spänner över alla delar av företagandet. Nästan alla företag har försäkringslösningar för vd, styrelse och sin verksamhet. Ofta förmedlas kombinerade företagsförsäkringar där flera olika delar ingår.

Sakdiplomet innehåller följande delkurser

• Försäkringsdistribution
• Juridik-sakförsäkring
• Redovisning och finansiell analys
• Företagsförsäkring
• Riskhantering och försäkring
• Entreprenadjuridik
• Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen
• Tillämpning

Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har. Under hela programmet kommer du även att kunna utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare och utvidga ditt nätverk.

Ett diplomprogram på IFU innebär professionell utveckling och utbyte av erfarenheter med nya kontakter.

För vem

”Sakdiplomet” är framtaget för dig som vill utvecklas till säljare eller försäkringsförmedlare inom sakförsäkringsområdet (företagsförsäkring).

Mål och resultat

Diplomutbildning Företagsförsäkring ger en bred kunskap om sakförsäkringarnas olika områden och du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Du kommer efter godkänt resultat på de skriftliga tentamina samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Sakförsäkringsförmedlare. Naturligtvis uppfyller ”Sakdiplomet” kraven från Finansinspektionen.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se