Beskrivning

Inom sakförsäkringsbranschen arbetar man med stor variation av försäkringsprodukter och verksamheter – en bred och gedigen försäkringskompetens är av största relevans för att kunna utföra ett kvalitativt arbete.

IFUs sakdiplomutbildning ger dig breda, relevanta och aktuella kunskaper samt verktyg för att kunna hjälpa dina kunder eller din egna organisation till rätt försäkringsskydd. För att kunna ta fram eller föreslå rätt försäkringslösning måste man också förstå vilka risker verksamheten har, så det är en central del i utbildningen. Delkurserna som finns inom diplomet är noggrant utvalda för att täcka det breda område som en professionell försäkringsspecialist behöver kunna behärska.
Oavsett om du arbetar som försäkringsansvarig på ett företag, säljare, förmedlare eller som skadereglerare, så har du genom denna diplomutbildning möjlighet att få relevant kunskap om hela försäkringskedjan. Kunskap om allt ifrån kundmöte, riskhantering, tecknandet av rätt försäkringsskydd, återförsäkring till skadereglering.

Vi tar upp alla försäkringsprodukter som är relevanta i det dagliga arbetet och utgår från de olika risker som försäkringarna baserar sig på. Vi berör även skadeförebyggande och skadereducerade åtgärder samt hur riskerna bedöms och prissätts hos försäkringsbolagen.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom försäkringsprodukter som Egendom/Avbrott, Allmänt ansvar, Produktansvar, Entreprenad, VD/Styrelseansvar, Brottsförsäkring, Cyber, Rättsskydd, Motor, Transport och Tjänsteresa. Vi får lära oss hur de fungerar, vem som köper dem, exempel på skador, riskbedömning och hur marknaden ser ut.

För att säkra att relevant kunskap förankras görs tentamina löpande under utbildningen. Hela diplomutbildningen avslutas med ett summerande kunskapsprov samt en ”tillämpning” där vi arbetar i grupp med att göra en riskanalys av ett fallföretag samt ett förslag på en komplett försäkringslösning.

Sakdiplomet innehåller följande delkurser

• Försäkringsdistribution
• Juridik-skadeförsäkring
• Företagsekonomi för dig i försäkringsbranschen
• Företagsförsäkring
• Riskhantering och försäkring
• Försäkringsaffärer och kundrelationer
• Tillämpning

Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har.
Ett diplomprogram på IFU innebär professionell utveckling, utbyte av erfarenheter med nya kontakter och ett utvidgat professionellt nätverk.

För vem

"Sakdiplomet" är framtaget för dig som troligen har någon form av grundutbildning inom försäkring, ett par års erfarenhet av försäkringsbranschen och har ambition att utvecklas inom område sakförsäkring. Våra alumner är säljare, skadereglerare, förmedlarassistenter, Risk- och Insurance managers, riskingenjörer och VD:ar.

Mål och resultat

Diplomutbildning Företagsförsäkring ger en bred och gedigen kunskap om sakförsäkringarnas olika områden och du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Du kommer efter godkänt resultat på de skriftliga tentamina samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Sakförsäkringsrådgivare. Naturligtvis uppfyller "Sakdiplomet" kraven från Finansinspektionen.

Fakta:

Löpande start, se respektive delkurs för aktuella datum
Ort:
Stockholm/online se resp. delkurs
Språk:
Svenska
Pris:
155 800 SEK (Ex moms)
Utbildningen omfattar ca 21 utbildningsdagar. Har du sedan tidigare kunskap/godkänt resultat på kunskapstest inom försäkringsdistribution tillgodoräknas detta. Utbildningen delfaktureras i samband med respektive delkurs.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!