Beskrivning

IFUs sakdiplomutbildning ger dig goda saksförsäkringskunskaper och verktygen för att kunna hjälpa dina kunder till rätt försäkringsskydd. En sakförmedlare arbetar med stor variation av försäkringsprodukter (det kan handla om allt ifrån att försäkra flygplan, shoppingcentrum och industriföretag till ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar) och arbetet spänner över alla delar av företagandet. Nästan alla företag har försäkringslösningar för vd, styrelse och sin verksamhet. Ofta förmedlas kombinerade företagsförsäkringar där flera olika delar ingår.

Sakdiplomet innehåller följande delkurser

• Försäkringsdistribution
• Juridik-skadeförsäkring
• Företagsekonomi
• Företagsförsäkring
• Riskhantering och försäkring
• Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen
• Tillämpning

Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har.

Ett diplomprogram på IFU innebär professionell utveckling , utbyte av erfarenheter med nya kontakter och ett utvidgat professionellt nätverk.

För vem

”Sakdiplomet” är framtaget för dig som vill utvecklas till säljare eller försäkringsförmedlare inom sakförsäkringsområdet (företagsförsäkring).

Mål och resultat

Diplomutbildning Företagsförsäkring ger en bred kunskap om sakförsäkringarnas olika områden och du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Du kommer efter godkänt resultat på de skriftliga tentamina samt godkänt på det praktiska tillämpningsmomentet erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Sakförsäkringsförmedlare. Naturligtvis uppfyller ”Sakdiplomet” kraven från Finansinspektionen.

Fakta:

Ort:
Stockholm/online se resp. delkurs
Språk:
Svenska
Pris:
155 800 SEK (Ex moms)
Utbildningen omfattar ca 21 utbildningsdagar. Har du sedan tidigare kunskap/godkänt resultat på kunskapstest inom försäkringsdistribution tillgodoräknas detta. Utbildningen delfaktureras i samband med respektive delkurs.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!