Beskrivning

Som försäkringsmedicinsk riskbedömare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att administrera och granska de hälsodeklarationer som inkommer i samband med att en kund tecknar en ny personförsäkring, eller ändrar en befintlig, samt fatta beslut om försäkringsomfattningen.

Om hälsodeklarationen innehåller avvikelser som kan innebära en ökad risk att till exempel bli sjukskriven eller avlida i förtid så gäller det att göra en så korrekt bedömning som möjligt. Du får bland annat gå igenom journaler och olika formulär som kunden skickar in. En förhöjd risk för skada eller sjukdom kan leda till att du får fatta beslut om att lägga in en begränsning i försäkringen eller höja premien för kunden.

Det är ett omväxlande arbete där det finns en unik människa bakom var hälsodeklaration och det kan vara alla åldrar, från nyfödd till pensionär. Ibland ställs du inför svårare ärenden med ovanliga sjukdomare eller skador som inte beter sig som förväntat. Ibland kommer du att behöva ta samtal med kunder som är besvikna eller ledsna och då gäller det att kunna bemöta kunden på ett korrekt och bra sätt.

För att klara detta arbete på ett bra sätt krävs kompetens inom försäkring, riskbedömning, medicin och även kundkontakt. Detta är också utgångspunkten i IFUs Diplomutbildning för försäkringsmedicinska riskbedömare som syftar till att ge medicinska riskbedömare gedigna baskunskaper i arbetsrelaterade ämnen.

Diplomet är uppbyggt kring fyra huvudområden: försäkringsjuridik, kundkommunikation, medicin och riskbedömning. Praktiskt arbete varvas med föreläsningar och självstudier. Vissa av modulerna avslutas med obligatoriskt kunskapstest.

För vem

För blivande riskbedömare av personförsäkring eller för dig som börjat riskbedöma men vill säkra upp din kunskap och fylla eventuella kunskapsluckor.

Mål och resultat

En avklarad diplomutbildning är en kvalitetsstämpel för dig och din organisation. Den säkrar att riskbedömningsprocessen genomförs korrekt och effektivt till gagn såväl för din organisation som för dina kunder. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på de skriftliga tentamina kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Riskbedömare.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Utbildningen omfattar totalt 15 dagar lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.
Ort:
Stockholm
Datum:
18 september 2024 - 13 februari 2025
Språk:
Svenska
Pris:
126 000 SEK (Ex moms)
Utbildningen delfaktureras i samband med respektive delkurs.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se