Beskrivning

IFUs diplomutbildning för civilskadereglerare ger dig goda försäkringskunskaper och verktygen för att kunna göra en snabb och korrekt skadereglering. Att vara civilskadereglerare innebär att bedöma och fastställa anmälda skadors omfattning enligt gällande villkor och lagstiftning via hemförsäkringen på ett snabbt och effektivt sätt. Komplexiteten i skadorna varierar, detta ställer krav på försäkringskunskap samt god förmåga att kommunicera med kunder så att de upplever en enkel och smidig skadehantering. Olika kursmoduler med föreläsning, workshops, praktikfall, litteraturstudier och förberedande uppgifter inför varje modul.
En civilskadereglerare ska kunna hantera alla typer av skador inom hem, villahem och fritidshusförsäkringen där kunskap inom kommunikation, försäkringsprodukter, villkorstolkning, skaderegleringsteknik och försäkringsjuridik är viktiga.
Diplomet innehåller följande moment
• Juridik-sakförsäkring
• Kundkommunikation
• Civilskadereglering
Delarna kan läsas i följd eller helt separat, beroende på vilka behov du har. Under hela programmet kommer du även att kunna utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare och utvidga ditt nätverk.

För vem

Denna IFU-diplomutbildning är framtagen för dig som vill utvecklas inom sakförsäkringsområdet och arbeta som skadereglerare inom hemförsäkring. Skadereglerare, skadechefer, besiktningsmän.

Mål och resultat

Diplomutbildningen inom Civilskadereglering ger en bred kunskap om hemförsäkring och skaderegleringsprocessen kopplat till denna. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Du kommer efter godkänt resultat på de skriftliga tentamen erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Civilskadereglerare.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Programmet genomförs under sammanlagt 10 dagar
Ort:
Centrala Stockholm
Datum:
20 november 2019 - 30 april 2020
Språk:
Svenska
Pris:
67 000 SEK (Ex moms)

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Ylva Wallin – SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se