Beskrivning

IFUs diplomutbildning för personskadereglerare ger dig goda försäkringskunskaper och verktygen för att kunna göra en effektiv skadereglering i alla typer av ersättningsslag inklusive invaliditetsnivån. Att vara personskadereglerare och reglera personskador på skadeståndsrättslig grund kan ofta handla om vad det innebär att bedöma och reglera arbetsskador eller trafikskador. Det kan vara både enklare ärenden där man fattar snabba beslut till svårare ärenden som kräver utförligare utredningar och bestämmande av tex. inkomstförluster. För att hantera detta krävs en god skaderegleringsprocess, kunskap i skadeförsäkringsinriktad juridik, social- och avtalsbunden försäkring, skadereglering med kostnader, sveda och värk, särskilda olägenheter, lyte och men samt medicinska frågor samt god förmåga att kommunicera med kunder så att de upplever en enkel och smidig skadehantering. Dessa delar är också vad som format IFUs diplomutbildning för personskadereglerare.

Diplomprogrammet är uppbyggt av fyra olika delkurser:
• Medicinsk orientering
• Personskadereglering
• Juridik skadeförsäkring
• Kundkommunikation för skadereglerare

Under utbildningen varvas föreläsningspass med workshops och arbete med praktikfall. Litteraturstudier och andra förberedande uppgifter krävs för delar av utbildningen. Utbildningen ger också tillfälle för erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare.

För vem

Diplomprogrammet är framtaget för dig som vill specialisera dig som personskadereglerare av personskador på skadeståndsrättslig grund, kanske är du ny som skadereglerare och/eller vill säkra din kunskap inom området. Utbildningen är också lämpad för dig som är skadechef eller försäkringsombud.

Mål och resultat

IFUs diplomutbildning för personskadereglerare ger en god kunskapsbas för regleringen av personskador på skadeståndsrättslig grund och verktyg för en effektiv och kundorienterad skaderegleringsprocess. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på de skriftliga tentamina kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Personskadereglerare.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Utbildningen omfattar totalt 18 dagars lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.
Ort:
Stockholm/Live online
Datum:
20 mars - 31 december 2024
Språk:
Svenska
Pris:
128 000 SEK (Ex moms)
Utbildningen delfaktureras i samband med respektive delkurs.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se