Beskrivning

IFUs diplomutbildning för akutskadereglerare ger dig goda försäkringskunskaper och verktygen för att kunna göra en effektiv skadereglering.
Att vara personskadereglerare och reglera av akuta personskador på skadeståndsrättslig grund kan ofta handla om vad det innebär att bedöma och reglera arbetsskador eller trafikskador. Det kan vara både enklare ärenden där man fattar snabba beslut till svårare ärenden som kräver utförligare utredningar.
För att hantera detta krävs en god skaderegleringsprocess, kunskap i skadeförsäkringsinriktad juridik, social- och avtalsbunden försäkring, akutskadereglering med kostnader, sveda och värk, särskilda olägenheter, lyte och men samt medicinska frågor samt god förmåga att kommunicera med kunder så att de upplever en enkel och smidig skadehantering. Dessa delar är också vad som format IFUs diplomutbildning för akutskadereglerare.

Diplomprogrammet är uppbyggt av fyra olika delkurser:
• Medicinsk orientering
• Akutskadereglering
• Juridik sakförsäkring
• Kundkommunikation för skadereglerare
Under utbildningen varvas föreläsningspass med workshops och arbete med praktikfall. Litteraturstudier och andra förberedande uppgifter krävs för delar av utbildningen. Utbildningen ger också tillfälle för erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare.

För vem

Diplomprogrammet är framtaget för dig som vill specialisera dig som personskadereglerare av akuta personskador på skadeståndsrättslig grund, kanske är du ny som skadereglerare och/eller vill säkra din kunskap inom området. Utbildningen är också lämpad för dig som är skadechef eller försäkringsombud.

Mål och resultat

IFUs diplomutbildning för akutskadereglerare ger en god kunskapsbas för regleringen av akuta personskador på skadeståndsrättslig grund och verktyg för en effektiv och kundorienterad skaderegleringsprocess. Du skaffar dig även ett nätverk inom försäkringsbranschen som du kan få stor nytta av i ditt arbete. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på de skriftliga tentamina kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad Skadereglerare – Akutskadeförsäkring.

Fakta:

Aktuella programstarter:

Utbildningen omfattar totalt 17 dagars lärarledd utbildning. För datum se respektive delkurs.
Ort:
Stockholm
Datum:
24 januari - 30 november 2022
Språk:
Svenska
Pris:
128 000 SEK (Ex moms)
Utbildningen delfaktureras i samband med respektive delkurs.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se