Beskrivning

15 timmars akademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets liknande en ”minakademi” som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen fokuserar på lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Utbildningen passar väldigt bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten. Utbildningen avslutas med ett mindre omfattande fortbildningstest som också fungerar som ÅKU(Kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Utbildningen lanseras löpande från och med hösten 2020. Rekommenderad studietid är mellan 15 september och 15 november.

Utbildningen kan med fördel upphandlas för större grupper och hela företag.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning.

Fakta:

Ort:
Onlineutbildning
Pris:
12 500 SEK (Ex moms)
Rabatt för grupper över 10 personer och IFU-diplomander, kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 18

Annmari.hakansta@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se