Beskrivning

15 timmars akademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Utbildningen avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Utbildningsmoduler i 2020-2021 års 15-timmars akademi:

PODD
Försäkringsutblick – försäkringsbranschens årliga podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet

ONLINEMODULER
Försäkringsmarknaden – belyser intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv. I år fokus på regelverken som styr marknaden samt innovation i försäkringsmarknaden.

Anti-penningtvätt och Anti-terrorismfinansiering – speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott

GDPR för försäkringsbranschen – om Dataskyddsförordningen i praktiken speciellt anpassad för dig som försäkringsdistributör om vad som gäller och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll

Försäkringsekonomi –ger en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

Försäkringsaffären

1. Varför försäkring finns och hur det påverkar vår inställning till en kunddiskussion
2. Hur förklara ett pris för att undvika friktion internt och externt
3. Risken med antiselektion och varför det finns tariffer
4. Vad kan jag göra för att ge mina kunder ett lågt pris
5. Tankefällor och hantering av dessa vid beslutsfattande inom försäkring

Villkorstolkning – tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten då tvister beträffande tolkningen är mycket vanligt förekommande och där vi lär ut tolkningsprinciperna i en modell

Klagomålshantering – fördjupning om bestämmelserna i lagar och villkor rörande klagomålshantering och vad dessa innebär i praktiken

Rättsfallsanalys –rättsfall som är viktigt ur ett försäkringsdistributionsperspektiv

Allmän avtalsrätt – basnivå om den allmänna avtalsrätten med relevanta kopplingar till försäkringsrätten

Konsumenträtt –basnivå om den konsumenträttsliga lagstiftningen med relevanta kopplingar till försäkringsrätten

ÅKU CASEARBETE
Casearbeten för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) SAK respektive LIV – casen baseras på viktiga baskunskaper som problematiseras på relevant sätt.

Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se