Beskrivning

15 timmars akademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare. Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets liknande en ”minakademi” som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen fokuserar på lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Utbildningen passar väldigt bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten. Utbildningen avslutas med ett mindre omfattande fortbildningstest som också fungerar som ÅKU(Kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Utbildningen lanseras löpande från och med hösten 2020. Rekommenderad studietid är mellan 15 september och 15 november.

Utbildningsmoduler i 2020 års 15-timmars akademi:

Försäkringsutblick – försäkringsbranschens podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet

Försäkringsmarknaden – en onlinemodul som belyser intressanta aspekter av branschens utveckling från olika perspektiv

Anti-penningtvätt och Anti-terrorismfinansiering – en onlinemodul speciellt anpassad för dig som livförsäkringsdistributör med tydlig info om vad som krävs av dig samt konkreta verktyg för hur du ska agera för att hindra brott

GDPR för försäkringsbranschen – en onlinemodul om Dataskyddsförordningen i praktiken speciellt anpassad för dig som försäkringsdistributör om vad som gäller och vilka krav som ställs på dig i din yrkesroll

Försäkringsekonomi – en onlinemodul om hur försäkringsbolaget styrs genom nyckeltal och vilken inverkan försäkringsdistributörens arbete har på bolagets lönsamhet och utveckling

Försäkringsaffären i fem fristående delar
1. Försäkringsaffären – en onlinemodul om Varför försäkring finns och hur det påverkar vår inställning till en kunddiskussion
2. Försäkringsaffären – en onlinemodul om Hur förklara ett pris för att undvika friktion internt och externt
3. Försäkringsaffären – en onlinemodul om Risken med antiselektion och varför det finns tariffer
4. Försäkringsaffären – en onlinemodul om Vad kan jag göra för att ge mina kunder ett lågt pris
5. Försäkringsaffären – en onlinemodul om Tankefällor och hantering av dessa vid beslutsfattande inom försäkring

Villkorstolkning – en onlinemodul om tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten då tvister beträffande tolkningen är mycket vanligt förekommande och där vi lär ut tolkningsprinciperna i en modell

Klagomålshantering – en onlinemodul och fördjupning om bestämmelserna i lagar och villkor rörande klagomålshantering och vad dessa innebär i praktiken

Rättsfallsanalys – en onlinemodul om rättsfall som är viktiga ur ett försäkringsdistributionsperspektiv.

Allmän avtalsrätt – en onlinemodul på basnivå om den allmänna avtalsrätten med relevanta kopplingar till försäkringsrätten

Konsumenträtt – en onlinemodul på basnivå om den konsumenträttsliga lagstiftningen med relevanta kopplingar till försäkringsrätten

ÅKU LIV och/eller SAK – ett uppsummerande webinar i november med möjlighet att ställa frågor inför kommande ÅKU Test

Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning.

Fakta:

Ort:
Onlineutbildning
Pris:
12 500 SEK (Ex moms)
Rabatt för grupper över 10 personer och IFU-diplomander, kontakta IFU för detta.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se