IFU startade

som försäkringsbranschen eget utbildningsinstitut (Institutet för FörsäkringsUtbildning) och är fortfarande det naturliga valet när det gäller utbildningar inom försäkring. IFUs diplomutbildningar sätter standarden vad gäller nivå och inriktning. IFU drivs kommersiellt men överskottet går till forskning på Handelshögskolan i Stockholm.

Vi bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas och försäkringsbranschens utmaningar och dilemman. Detta gör att programmen ger verklig effekt – både på kort och lång sikt.

 

Just nu ger vi dig möjlighet att kostnadsfritt delta i ett entimmeswebinar om vad IDD kommer att innebära för dig och din organisation i praktiken.

Anmäl ditt intresse här senast den 15/5.

Anmäl ditt intresse för ett webinarium om IDD:Vill du veta mer om vårt endagsseminarium om IDD den 25 maj? >>

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se