IFU online innefattar olika pedagogiska grepp, anpassat till respektive utbildningsområde. Det kan vara live-webinar, gruppdiskussioner med andra deltagare online, förinspelade lektionsfilmer, inläsningsmaterial och uppgifter, quiz, diagnostiska test, podcasts och i vissa fall även individuell coaching.


Onlineutbildningar:


15 timmars akademin

15 timmars akademin är en fortbildnings- och fördjupningsutbildning inom olika områden som direkt fördjupar försäkringsdistributörernas ämneskunskaper i syftet att utvecklas och löpande förbättras i yrkesrollen. Ämnena tas fram och presenteras på ett pedagogiskt och fördjupande sätt och revideras varje år. Utbildningen avslutas med ett mindre omfattande fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK.
Läs mer

Anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering
Som livförsäkringsrådgivare/distributör kan du bidra till att förhindra penningtvätt. I denna utbildning får du en överblick och introduktion till reglerna, bland annat från Finansinspektionen. Du får också tips på var du kan ta reda på mer information. Få en fördjupad förståelse för vad du letar efter och vad du förväntas göra för att bidra till ett mindre kriminellt samhälle.
Läs mer

Certifierad placeringsrådgivare
Vår placeringsrådgivarutbildning syftar till att du ska kunna möta varje unik kund och via ett pedagogiskt och coachande förhållningssätt kunna guida kunden i viktiga ekonomiska beslut (såsom pensionsplaceringar). Allt för att skapa mervärde, bygga upp förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer och på så sätt bli en bli en framgångsrik rådgivare.
Läs mer

Försäkringsaffären online
Fler vanliga missförstånd i kunddialoger har sin grund i att försäkring skiljer sig från ”vanliga” produkter.  Förstår din kund det verkliga värdet av försäkringen som han/hon köper? Förstår du som tillhandahåller försäkringen helt och fullt vilket värde du erbjuder och kan du förmedla det till kunden på ett pedagogiskt och förtroendeskapande sätt? Denna utbildning ger dig både fördjupad förståelse och verktyg att använda.
Läs mer

Försäkringsdistribution
Utbildningen motsvarar Finansinspektionens föreskrifter för försäkringsdistribution (FFFS 2018:10), 4 kap 3 § punkt 1-4 samt 4 § punkt 4-5 och innefattar frågeställningar kopplade till lagen om försäkringsdistribution och rollen som försäkringsdistributör. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Läs mer

Försäkringsföretagets ekonomi
En utbildning med syfte att på ett tidseffektivt sätt ge dig viktig kunskap om försäkringsföretagens finansiella rapportering, vilken du som extern intressent kan ta del av. Med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna kurs ska du själv kunna utläsa den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som du säljer och/eller på annat sätt arbetar med.
Läs mer

Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen
En personligt anpassad kommunikationsstil göra skillnad i hur väl du når fram till dina kunder. I denna utbildning erbjuds du möjlighet till både personlig och professionell utveckling. I kursen varvas liveföreläsningar, gruppdiskussioner och övningar. Du får även ett individuellt cochingsamtal och en personlig beteendeanalys som ger dig konkreta verktyg för hur just du ska lyckas ännu bättre i din påverkanssituation, utifrån din kommunikationsstil.
Läs mer

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se