Beskrivning

Genom att vi – var och en – gör vad vi kan för att förhindra penningtvätt, drar vi vårt strå till stacken mot ett bättre och mer hållbart samhälle. Ett samhälle där vi gör det svårt för kriminella att verka och tjäna pengar på sin brottslighet. För att lyckas krävs dock att alla tar sitt ansvar och inte bara litar på att någon annan gör jobbet.

Det är här din roll i livförsäkringsrådgivare/distributör kommer in – genom att förstå vad du vad du letar efter och förväntas göra kan du också bidra till ett mindre kriminellt samhälle.

Utbildningen tar ca tre timmar och är uppbyggd enligt följande:

Förstudier och fördjupning online
Här får du en överblick och introduktion till reglerna, bland annat från Finansinspektionen. Detta avsnitt är till för att vidga dina perspektiv och fördjupa din förståelse för området. Du får också tips på var du kan ta reda på mer information.

Utbildningslektioner online

• Introduktion till anti-penningtvätt och anti-terrorismfinansiering
• Riskbedömning
• Kundkännedom
• Transaktionsövervakning och avvikande beteende
• Finansiella sanktioner
• Organisation och rapportering till Finanspolisen
Varje del består av en lektionsfilm och några enklare quizfrågor.

Denna kurs examineras inte separat, frågor på detta område inkluderas istället i kunskapsprov för exempelvis grundutbildning i livförsäkring, placeringsrådgivarutbildningen och diplomutbildning i livförsäkring.

För vem

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar inom livförsäkringsområdet, antingen med egna kundkontakter eller som chef, VD eller stryrelsemedlem. Utbildningen kan läsas fristående men ingår även i grundutbildning i livförsäkring och placeringsrådgivarutbildningen.

Mål och resultat

Denna utbildning ger dig erforderlig baskunskap om lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och där till hörande regelverk.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se