Beskrivning

Syftet med denna onlineutbildning är att på ett tidseffektivt sätt ge dig viktig kunskap om försäkringsföretagens finansiella rapportering, vilken du som extern intressent kan ta del av. Om vi utgår från produktkännedom och konsumenttrygghet är det viktigt att du, som är länken mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, på ett betryggande sätt kan förmedla bolagets finansiella ställning.

Med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna kurs ska du själv kunna utläsa den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som du säljer och/eller på annat sätt arbetar med. Därigenom kan du också hjälpa dina kunder bättre och känna dig tryggare i din yrkesroll.

Utbildningen baseras på följande områden:
1. En introduktion till försäkringsekonomi
2. Resultatredovisning i ett försäkringsföretag
3. Nyckeltal och analys av dessa
4. Regelverket Solvens II och den publika Solvens- och Verksamhetsrapporten

Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter. Total studietid bedöms till ca två timmar.

Utbildning examineras inte separat, frågor på detta område inkluderas istället i kunskapsprov för exempelvis grundutbildning i livförsäkring, företagsekonomi och diplomutbildning i liv-och sakförsäkring.

För vem

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar som försäkringsdistributör inom liv- eller sakförsäkring (t ex säljare, rådgivare, förmedlare och även produktutvecklare). Vidare ger denna utbildning viktig baskunskap till dig som är chef i försäkringsbranschen. Utbildningen kan läsas fristående men ingår även t ex i grundutbildning i livförsäkring och företagsekonomiutbildningen.

Mål och resultat

Denna utbildning ger dig en god baskunskap om försäkringsföretagens finansiella styrning och rapportering. Du lär dig hur du ska tolka den information som är grundläggande för dig som försäkringsdistributör och kommer självständigt att kunna uttala dig om den finansiella stabiliteten bakom försäkringsprodukterna som finns i din portfölj.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se