Beskrivning

Förstår din kund det verkliga värdet av försäkringen som han/hon köper? Förstår du som tillhandahåller försäkringen helt och fullt vilket värde du erbjuder och kan du förmedla det till kunden på ett pedagogiskt och förtroendeskapande sätt?

Vad innebär egentligen riskselektion och hur kan du medverka till hållbar och ”rätt” prissättning för dina kunder?

Om den kund aldrig haft en skada – borde försäkringspriset sänkas då?

Varför är försäkring inte bara ett nödvändigt ont, utan något kritiskt för företag, privatpersoner och framför allt samhällsutvecklingen? Svaret är förmodligen inte det du förväntar dig

Fler vanliga missförstånd i kunddialoger har sin grund i att försäkring skiljer sig från ”vanliga” produkter. Dessa missförstånd undviks genom att djupdyka i följande områden:
• Värdet av försäkring
• Varför riskselektion är viktigt
• Hur ett försäkringspris är uppbyggt
• Hur skadehistorik kan användas
• Tankefällor och beslutsfattande

Pedagogiken är uppbyggd av lektionsfilmer, quizfrågor och övningsuppgifter. Total studietid bedöms till ca fem timmar och du väljer själv när du lägger tid på utbildningen.

För vem

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar som försäkringsdistributör inom liv- eller sakförsäkring (t ex säljare, rådgivare och förmedlare). Vidare ger denna utbildning viktig baskunskap till dig som är chef i försäkringsbranschen.

Mål och resultat

Denna utbildning ger dig en förståelse och verktyg till att bli mer framgångsrik i ditt arbete med dina försäkringskunder. Målet är en ökad affärsmässighet parallellt med en bättre kundrelation.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se